Uutiset

Nuorten vaikuttajakoulutus saa jatkoa syksyllä!

Uutiset 20.5.2022

Koska nuorten äänen on kuuluttava yhteiskunnassa nykyistä lujempaa, ja nuoriin liittyvät politiikkateemat ansaitsevat enemmän huomiota yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä päätöksenteossa, aloimme Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa järjestää Nuorten vaikuttajakoulutusta.

Helmi-toukokuussa järjestetyn Nuorten vaikuttajakoulutuksen pilottitoteutukseen haki 47 vaikuttajanuorta, joista mukaan valittiin 26 eri taustoista tulevaa osallistujaa. 

Koulutuksen on tarkoitus tuoda nuoren vaikuttajasukupolven keskeisiä toimijoita yhteen ja antaa heille entistä paremmat valmiudet toimia nuoren ikäluokan edunvalvojana vaikuttamisen eri areenoilla. Vaikuttajakoulutuksessa nuoret vaikuttajat oppivat nuorten ja nuorisotyön tilanteesta Suomessa sekä Euroopassa, syventävät media- ja viestintätaitojaan sekä tapaavat Suomen kovimpia vaikuttajakonkareita. Kevään koulutuskokonaisuudessa kokemuksiaan pintaa syvemmältä avasivat mm. entiset eturivin poliitikot Matti Vanhanen, Jyrki Katainen, Anneli Jäätteenmäki, Anni Sinnemäki, yksi Suomen poliittisen viestinnän kovin nimi Taru Tujunen sekä politiikantoimittaja Robert Sundman

Koulutus saa jatkoa ensi syksynä!

Opetushallituksen koordinoima eurooppalainen Erasmus+-rahoitus nuorten osallisuuden vahvistamiseksi mahdollistaa koulutuksen toteuttamisen entistä laajempana. Haku syksyn toteutukseen on nyt auki! Mukaan koulutukseen voi hakea 20.5.-19.6.

Neljän päivän mittaisen vaikuttajakoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet edustaa nuoria sukupolvia ja edistää nuorten kannalta tärkeitä politiikkatoimia yhteiskunnallisessa keskustelussa, mediassa sekä päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa Suomessa, Euroopassa ja globaalisti. Merkittävän osan koulutuksesta muodostavat kokeneiden päättäjien kanssa käytävät keskustelut. Tarkoituksena on avata osallistujille politiikan tekemiseen näkökulmia, jotka jäävät helposti uutisten taakse. 

Näin haet mukaan nuorten vaikuttajakoulutukseen

Mukaan nuorten vaikuttajakoulutukseen voivat hakea vaikuttamisesta kiinnostuneet, aktiivisesti jossakin järjestössä tai yhteisössä toimivat noin 16-28-vuotiaat nuoret. Ensisijaisesti koulutus on suunnattu valtakunnallisella tasolla vaikuttamistyötä tekeville luottamushenkilöille. Mukaan valitaan noin 30 nuorta. Valinnassa painotetaan osallistujien moninaisuutta.

Syksyn 2022 koulutusviikonloput ovat 23.-24.9. ja 25.-26.11. Valittavien henkilöiden odotetaan sitoutuvan kaikkiin koulutuspäiviin. 

Hae mukaan täyttämällä sähköinen hakemus Lyytissä viimeistään sunnuntaina 19.6.2022 (hakuaikaa jatkettu). Valinnoista ilmoitetaan hakijoille ennen juhannusta. Koulutus on osallistujille maksuton ja siihen sisältyvät matkat kaikkialta Suomesta sekä majoitukset korvataan osallistujille. Koulutuksen luottamuksellisen luonteen ja mahdollisimman avoimen vuorovaikutuksen varmistamiseksi koulutusjaksot järjestetään fyysisenä kohtaamisena Helsingissä eikä tapaamisiin ole mahdollisuutta osallistua etänä.

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Allianssi toteuttaa valinnassa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Kerrothan hakemuksessasi, mikäli koet kuuluvasi johonkin vähemmistöryhmään ja toivot sen huomioimista valintaprosessissa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Katja Asikainen
vaikuttamistyön päällikkö
katja.asikainen@nuorisoala.fi

Katso myös