Nuorten yhdenvertaisesta kohtelusta työelämässä on pidettävä kiinni

Uutiset 12.11.2018

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK haluaa Suomeen lakisääteisen irtisanomisjärjestyksen. Sen yhtenä lähtökohtana olisi, että työnantaja joutuisi yt-neuvotteluissa suosimaan työssään pisimpään olleita. SAK:n ehdotus heikentäisi nuorten irtisanomissuojaa ja lisäisi näin työelämän epävarmuutta nuorten keskuudessa.

Allianssi vastustaa nuoret asettamista eriarvoiseen asemaan työmarkkinoilla. Nuorten työllisyysaste on edelleen ennätyksellinen alhainen, vaikka työllisyys on kehittynyt positiivisesti muissa väestöryhmissä talouden taantuman taittumisen myötä. Suomalaisnuorten työsuhteet ovat työ- ja elinkeinoministeriön mukaan jo tällä hetkellä kansainvälisesti verraten lyhytkestoisia.

Nuoret tarvitsevat tukea työelämään kiinnittymisessä, ei potkuja nuoren ikänsä ja lyhyen työuransa vuoksi. Vanhempien työntekijöiden työkyvystä ja -tehosta on pidettävä huolta kannustamalla ja tarjoamalla uudelleen- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia sekä edistämällä työhyvinvointia.

Eläkeuudistuksen näkökulmasta työuria on pidennettävä niin alusta, keskeltä kuin loppupäästä. Työurien pidentämistä ei tule kuitenkaan tehdä yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa heikentämällä. Allianssi kannattaa esimerkiksi elinikäisen oppimisen rakenteiden kehittämistä sekä perhevapaajärjestelmän uudistamista.

Lue SAK:n first in, last out -vaalitavoitteesta: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005890426.html


Avainsanat: