Opiskelijat ja nuorisotyö hyötyy budjetista

Uutiset 16.12.2004

 

Opiskelijat ja nuorisotyö hyötyy budjetista

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry kiittää valtion tulo- ja menoarviosta päättäviä siitä, että nuorisotyölle osoitettuja määrärahoja on kasvatettu sekä opiskelijoiden asumistukea korotettiin.

Allianssi on tyytyväinen siihen, että hallituksen ehdotetaan tuovan hyväksyttäväksi Veikkauksen tuoton jakoa koskeva lakimuutos. Voittovarat menevät tällöin varsinaisille edunsaajille, ja kirjastojen rahoitus on tarkoitus siirtää veikkausvoittovaroista valtion budjettiin nopeutetussa aikataulussa. Nuorisotyölle, kulttuurille ja urheilulle tämä tarkoittaa lisärahoitusta tulevaisuudessakin.

Nuorisotyön edistämiseen osoitetaan 3,7 miljoonan euron määrärahalisäystä. Allianssi vaatii, että lisäpanostuksella tuetaan erityisesti kunnallista nuorisotyötä sekä yhteistyötä nuorisojärjestöjen ja koulutoimen kanssa. Allianssin mielestä kuntien ja nuorisojärjestöjen toteuttama nuorisotyö on tärkeää nuorten sosiaalisen vahvistamisen ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen kannalta. Eduskunnan osoittama lisäpanostus on tervetullut lisä nuorisotyöhön, joka muuten helposti saatetaan ohittaa kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisotyön budjettiosuus valtion budjetista on 0,09 %.

Allianssi on tyytyväinen opintotuen asumislisän korotuksesta. Järjestöjen tekemä pitkä vaikuttamistyö palkittiin. Asumislisää maksetaan jatkossa 80 prosenttia enintään 252 euron kuukausittaisesta asumiskulusta. Korotus tuo Allianssin mukaan tuen lähemmäs todellisia asumiskustannuksia. Opintotukeen kuuluvan asumislisän vuokrakattoa ei ole korotettu kymmeneen vuoteen, vaikka vuokrat ovat tänä aikana nousseet jopa 74 prosenttia. Asumislisää saa keskimäärin noin 144 000 opiskelijaa. Noin puolella heistä vuokra ylittää asumislisän vuokrakaton enimmäismäärän.


Avainsanat: