Påverkan i scouting genom learning by doing

Uutiset 19.11.2019

Foto: Alma Lüttge

Samhällsengagemang har alltid varit en stor del av scoutrörelsen och ett av scoutingens mål är att fostra medborgare att aktivt delta i samhället. Vi utbildar och lär ut hur demokratiskt beslutsfattande fungerar redan i en tidig ålder. Därför ser vi att scoutingen, som Finlands största barn- och ungdomsorganisation, har en otroligt viktig uppgift i att bedriva just demokratifostran. Vi jobbar för att stöda och få våra scoutkårer (=lokala medlemsföreningar) att förstå vilken betydelsefull roll som påverkare de har i sin region.

Vad gör vi rent konkret?

Scoutprogrammet beskriver vad, hur och varför vi gör vad vi gör i scouterna. Scoutprogrammet innehåller olika aktiviteter för varje åldersgrupp och påverkan behandlas inom de flesta grupperna.Vi uppmuntrar med de här kårerna att inkludera påverkansfrågor i sina veckomöten. Exempel på övning är att fundera på vilka olika påverkningskanaler som finns eller öva sig i att debattera och argumentera. Med olika metoder kan unga hitta verktyg som de kan använda för att påverka i relevanta frågor som berör dem.

Val

Vi uppmuntrar också scouter att vara aktiva i val och samlar information kring de personer som ställer upp i olika val med scoutbakgrund. Vi är en partipolitiskt obunden organisation, men det hjälper mer än stjälper att synliggöra de personer som pratar i medlemmarnas namn.

Exempel på valaktiviteter:

  • Vi uppmuntrar scouter att ställa upp i val – Att kandidera kan som känt vara en mycket lärorik upplevelse.
  • Vi uppmuntrar till att rösta – Det är såklart viktigt att ge sin röst – Röstningsprocenten har varit beklagligt låg i de senaste valen. Under det senaste riksdagsvalet ordnade vi röstningsjippon för scouter där man tillsammans gick och röstade.
  • Synas i kommunbilden genom att t.ex. ordna olika jippon som väcker intresse för ungdomsverksamhet. För att väcka större uppmärksamhet kan det även vara en god idé sig att göra det som samarbete med andra ungdomsorganisationer.
  • Använda scoutprogrammet – Att behandla val med alla åldersgrupper är ett bra sätt att fostra scouterna till samhälleligt aktiva. Scouterna får även bättre förståelse för hur beslutsfattande på olika nivåer sker, och blir medvetna om vad de kan göra för att inverka på beslutsfattande. Exempel på aktiviteter som hittas i scoutprogrammet: Bekanta sig med valreklam, planera ett eget valprogram, göra valrollspel, göra ett besök till exempel till kommunfullmäktige, ordna pannkaffe och bjuda in beslutsfattare.

Hur behandlar vi påverkan på förbundsnivå?

Finlands Svenska Scouter förverkligar scouting på svenska nationellt, det ger oss ett ansvar att visa åt andra organisationer, företag, individer att vi är en betydande och aktiv samhällsaktör. Vi har ca 4500 medlemmar och 61 lokala medlemsföreningar. Ett naturligt ställe för scoutkårens ledare att vara med och påverka är i det egna förbundet. Beslut fattas gällande bl.a. förbundets framtida verksamhet, utveckling, ledarskapsutbildning, förtroendeuppdrag och ekonomi. De tjänster som förbundet erbjuder är ofta viktiga för kåren, därför är det av intresse att vara med och bestämma om dem. Kårens ledare kan påverka genom att delta i förbundets möten, vår- och höstmöten. De som deltar i förbundets möten och är aktiva är de som i praktiken styr i förbundet. För att förbundet ska vara livskraftigt behövs det aktiva ledare från olika kårer som är med och påverkar.

Under förra veckoslutet 10.11 ordnades förbundets höstmöte i Lovisa. Där påverkade scouterna förbundets framtid genom att diskutera och debattera både vårt kommande förbundsläger samt förbundets ekonomi överlag. Inkomna motioner diskuterades, och mötet godkände en höjning av medlemsavgiften för att kunna göra en nyanställning till förbundets kansli, vilket direkt stöder kårerna i deras lokala verksamhet.

Skribenter:
Victor Spiby är scoutchef/förbundsordförande för Finlands Svenska Scouter
Emilia Blomqvist är koordinator med ansvar för samhällsfrågor på Finlands Svenska Scouter


Avainsanat: