Politiikkaviikko – ilmoittautuminen on avattu

Uutiset 10.8.2018

Politiikkaviikon ilmoittautuminen on nyt auki ja jo ensimmäisinä päivinä mukaan on ilmoittautunut yli 100 oppilaitosta eri puolilta Suomea. 

Politiikkaviikko on vaikuttamisen teemaviikko peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Viikko on hauska ja toiminnallinen tapa lisätä nuorten yhteiskunnallista ymmärrystä ja tukea aktiivisen kansalaisuuden taitoja opetussuunnitelman mukaisesti. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi järjestää viikon yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön, Opetushallituksen, OAJ:n ja useiden järjestöjen kanssa syksyllä viikolla 44 (29.10.-2.11.2018).

Viikkoon osallistuminen on maksutonta ja osallistua voi järjestämällä yhden oppitunnin tai kokonaisen teemaviikon politiikkaviikolla. Materiaalit on jaoteltu soveltuvan oppiaineen, ikäryhmän, keston ja tarvittavien tarvikkeiden mukaan, joten vaihtoehdoista on helppo valita omaan opetukseen tai opiskelijakuntatoimintaan soveltuvat sisällöt. Ilmoittautuminen päättyy 26.10. Ilmoittaudu mukaan. 

Anmälningen till Politikveckan har börjat

Politikveckan är en temavecka om samhällspåverkan som ordnas i grundskolor och läroinrättningar på andra stadiet. Under Politikveckan kan man på ett roligt och aktiverande sätt öka de ungas förståelse för samhället och stöda aktiva medborgarfärdigheter i enlighet med läroplanen. Politikveckan ordnas under hösten (vecka 44, 29.10–2.11.2018) av Finlands Ungdomssamarbete Allians i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet, Undervisningsstyrelsen, OAJ och flera olika organisationer.
 
Det kostar inget att delta i Politikveckan. Skolorna kan delta genom att ordna en lektion eller en hel temavecka under perioden 29.10–2.11.2018. Materialet har delats in efter lämpligt läroämne, åldersgrupp, tid och nödvändigt material. Det är med andra ord lätt att hitta innehåll som passar för den egna undervisningen eller elevkårsverksamheten. Anmälningen går ut 26.10. Klicka med din läroinrättning


Avainsanat: