Politiikkaviikolla kannustetaan tuomaan politiikka rohkeasti kouluun

Uutiset 8.6.2018

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi järjestää lokakuussa ensimmäisen Politiikkaviikon, joka vie politiikan, puolueet ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Eri oppiaineiden opetussisältöihin linkittyvän, toiminnallisen viikon tavoitteena on lisätä nuorten tietoa ja ymmärrystä politiikasta sekä antaa nuorille valmiuksia seurata ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

“Haluamme tuoda nuoret ja poliittiset toimijat lähemmäs toisiaan ja tehdä yhteiskunnallisesta osallistumisesta luontevan osan nuorten elämää.  Monissa kouluissa politiikkaa on pelätty ja suorastaan kielletty esimerkiksi poliittisia nuorisojärjestöjä esittelemästä toimintaansa. Yhteiskunta ei kuitenkaan toimi ilman aktiivisia kansalaisia, jotka osaavat ja haluavat vaikuttaa yhteisiin asioihin. Siksi on olennaista tarjota nuorille kaikki mahdolliset välineet osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja innostaa heitä siihen”, nuorten osallisuudesta vastaava asiantuntija Kirsi Uusitalo Allianssista kertoo.

Esimerkiksi viimeisin Nuorisobarometri osoittaa, että nuoret kokevat oppivansa yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja sekä koulussa että vapaa-ajalla kaikista taitokokonaisuuksista heikoiten. Samalla he kokevat vaikuttamisen taidot vähiten tärkeiksi. Myös professori Juho Saaren eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän maaliskuinen raportti todistaa, että demokratiakasvatuksella voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Nykyisin nuoret jakautuvat taustansa perusteella yhä selvemmin aktiivisiin ja passiivisiin vaikuttajiin. Esimerkiksi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa korkeakoulutettujen 25–34-vuotiaiden äänestysprosentti oli 79 %, peruskoulun suorittaneiden 31 %.

Politiikkaviikko tavoittaa laajalla konseptillaan kaikki ikäluokat yläkouluissa ja toisella asteella.  Viikon kummeiksi ovat lupautuneet demokratiakasvatuksesta vastaavat ministerit Antti Häkkänen ja Sanni Grahn-Laasonen.

“Demokratiakasvatuksella on koko ajan merkittävämpi rooli yhteiskunnan eheydelle. Siksi yhteiskunnallisten aineiden opetus alkaakin nykyään jo alakoulussa. On tärkeää, että oppilaitokset avaavat ovensa myös puolueille – tasapuolisesti – ja että aikuiset puhuvat politiikasta avoimesti yhdessä nuorten kanssa”, perustelee opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

“Poliittiset puolueet, vaalit ja äänestäminen ovat kansanvallan perusta. Uudet osallistumisen muodot ovat tärkeitä ja lisäävät kansalaisten osallistumismahdollisuuksia, mutta edustuksellisen demokratian peruskiven on säilyttävä vahvana. Demokratiavajeen torjuminen on tärkeimpiä tehtäviämme. Politiikkaviikko on loistava esimerkki tällaisesta puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä, jota demokratian kehittäminen tarvitsee”, kiittelee oikeusministeri Antti Häkkänen.

Politiikkaviikon pääjärjestäjänä toimii Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Toteutuksessa ovat mukana Opetushallitus, OAJ ja HYOL, kaikki eduskuntapuolueiden poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt (Keskustan Opiskelijaliitto, Keskustanuoret, Kokoomuksen Nuorten Liitto, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta, Perussuomalaiset Nuoret, Siniset Nuoret, Sosialidemokraattiset Nuoret, Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK, Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret, Svensk Ungdom, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto) sekä toisen asteen sitoutumattomat opiskelijajärjestöt (Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry).

Politiikkaviikon materiaalit ja ohjelma julkaistaan alkusyksystä. Viikko toteutetaan valtakunnallisesti viikolla 44, mutta materiaaleja voi hyödyntää ympäri lukuvuoden. Oppilaitokset voivat ilmoittautua mukaan heti lukuvuoden alettua elokuussa. Lisätietoja kokonaisuudesta antaa asiantuntija Kirsi Uusitalo, 044 7229 350 tai kirsi.uusitalo@alli.fi.


Avainsanat: