Uutiset

Politiikkaviikon suojelijoiksi oikeusministeri Leena Meri ja opetusministeri Anna-Maja Henriksson

Uutiset 27.11.2023

Nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko Politiikkaviikkoa vietetään seuraavan kerran 8.1.–12.1.2024. Samalla viikolla järjestetään myös Nuorten vaalit, joihin osallistumalla lapset ja nuoret saavat konkreettisen kokemuksen äänestämisestä ja vaalien järjestämisestä. Politiikkaviikon suojelijoina toimivat oikeusministeri Leena Meri (PS) ja opetusministeri Anna-Maja Henriksson (RKP).

Politiikkaviikolla käsitellään vaaleja ja politiikkaa, vahvistetaan sisäistä kansalaispätevyyttä ja opetellaan yhteiskunnallisen osallistumisen taitoja nuorten aktiivista toimijuutta vahvistaen. Presidentinvaalien alla järjestettävän Politiikkaviikon teemana on Suomi kansainvälisen yhteisön osana. Ajankohtainen teema kytkee yhteen niin presidentinvaalit kuin eurovaalit, jotka molemmat käydään ensi vuoden aikana.

“Vuosi 2024 on täynnä vaaleja, joten politiikan seuraaminen on tavallistakin jännittävämpää. Erilaisten luottamustoimien kautta teemme päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien arkeen ja elämään. Päätökset koskettavat monilla tavoin nuoria, sillä päätämme esimerkiksi koulun oppiaineista, kotipitäjän liikunta- ja harrastuspaikoista sekä arjen kustannuksista”, oikeusministeri Leena Meri kertoo.

Meri muistuttaa, että vuonna 2024 pääsemme äänestämään tasavaltamme presidentistä ja edustajistamme Euroopan unionissa. Mielessä kannattaa pitää myös vuoden 2025 alue- ja kunnallisvaalit, joiden kautta voi vaikuttaa oman kotikaupungin tai -kunnan asioihin. 

“Tulin itsekin politiikkaan mukaan lähes puolivahingossa ensin kuntapäättäjäksi, joka sytytti kipinän yhteisten asioiden hoitamiseen. Innostuksen myötä lähdin eduskuntavaaliehdokkaaksi. Nyt eduskunnassa on jo kolmas kausi menossa ja edelleen virtaa riittää”, Meri kertoo. 

“On erittäin tärkeää, että nuoret ovat mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin, sillä ne koskevat heitä. Vahva demokratia edellyttää laajaa sivistystä. Koulutusjärjestelmämme on hyvin laadukas, ja iloitsen siitä, että olemme nyt kehittämässä sitä vielä paremmaksi. Osaamisellemme on nimittäin kysyntää maailmalla”, kertoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Henrikssonin mielestä Politiikkaviikon teema vuonna 2024 on erityisen ajankohtainen. 

“Suomi on osa kansainvälistä yhteisöä, ja meidän on jatkossakin oltava aktiivinen toimija maailmalla. Pohjoismaat, EU ja Nato ovat ulkopolitiikkamme kulmakiviä muuttuvassa maailmantilanteessa, kun suurvaltojen välinen kilpailu kiristyy”, Henriksson painottaa.

Ministerit kannustavat nuoria lähtemään mukaan vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

“Ympäröivää maailmaa voi muuttaa monin tavoin: kirjoittamalla mielipidekirjoituksia, tekemällä videoita someen, hakemalla mukaan nuorisovaltuustoon tai osallistumalla järjestötoimintaan vain muutamia mainitakseni. Vaikuttaminen on siis kaikille mahdollista. On hienoa, että Politiikkaviikolla perehdytetään nuoria yhteiskunnallisiin asioihin. On ilo ja kunnia saada toimia Politiikkaviikon suojelijana. Toivon teemaviikon herättävän mahdollisimman monessa kiinnostuksen vaikuttaa yhteisiin asioihin niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hyvää Politiikkaviikkoa kaikille!”, oikeusministeri Meri toivottaa.

“Kannustan kaikkia nuoria tulemaan mukaan vaikuttamaan itselleen sopivalla tavalla. Ilmastonmuutoksen torjuminen on hyvä esimerkki asiasta, joka vaatii toimia kansainvälisellä tasolla, mutta myös kansallisella tasolla sekä meiltä jokaiselta yksilötasolla. Minulla on suuri kunnia toimia Politiikkaviikon suojelijana tänäkin vuonna. Toivotan kaikille oikein hyvää Politiikkaviikkoa!“, sanoo opetusministeri Henriksson.

Valtakunnallista Politiikkaviikkoa on vietetty vuodesta 2018 lähtien ja sen järjestämisestä vastaa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. Tammikuun Politikkaviikon yhteistyökumppaneina toimivat Opetushallitus, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL, kaikki eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt sekä laaja joukko muita järjestöjä.

Politiikkaviikon sisällöt koostuvat videomateriaaleista, toiminnallisista, oppituntikäyttöön sopivista oppimateriaaleista sekä tehtävistä, jotka sopivat esimerkiksi nuorisotiloille ja harjoitusryhmiin. Tammikuun 2024 Politiikkaviikolla tutustutaan muun muassa presidenttiehdokkaisiin ja presidentin rooliin, pohditaan Suomea kansainvälisen yhteisön osana myös EU:n näkökulmasta ja käsitellään arvoja politiikassa.

Jos haluat järjestää Nuorten vaalit, Politiikkaviikon tai molemmat, voit ilmoittaa ryhmäsi mukaan joko suomenkielisellä Lyyti-lomakkeella tai ruotsinkielisellä Lyyti-lomakkeella. Ilmoittautuminen on käynnissä 8.12.2023 asti. Sen jälkeen Nuorten vaaleihin ilmoittautuneet saavat sähköpostilla Nuorten vaalien ohjeet, tulostettavat vaalimateriaalit ja sekä linkin, jolla äänestystuloksen voi ilmoittaa valtakunnalliseen ääntenlaskuun. Politiikkaviikon sähköinen materiaalipankki puolestaan avataan ilmoittautuneille vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja

Iina Helenius, Politiikkaviikon ja Nuorten vaalien projektikoordinaattori
demokratiakasvatus@nuorisoala.fi
044 7509 307

Katso myös