Politiken måste reformeras – delta i Politikveckan!

Uutiset 7.8.2019

Politikveckan är en riksomfattande temavecka som uppmuntrar unga människor att bekanta sig med politik och att själva vara med och påverka. I år är veckans tema reform av politiken. Under veckan reflekterar ungdomar över vad som är viktigt för dem och kommer på nya sätt att delta. Veckan hålls 4–10 november 2019 och alla ungdomsgrupper kan delta. 

Anmälan till Politikveckan är nu öppen. Du kan anmäla dig med en grupp ungdomar. Högstadier, gymnasieskolor, yrkesskolor, ungdomsråd och hobby- och fritidsgrupper är välkomna. Veckans program lämpar sig bäst för ungdomar i åldrarna 12–20 år.

Under Politikveckan diskuterar vi politikens framtid

Hur ser vi till att alla ungdomars röster blir hörda i samhället? Hur kan beslutsfattare möta unga människor? Vad vill jag ändra? Under Politikveckan i november kommer hundratals ungdomar över hela Finland att diskutera dessa frågor.

Ungdomsgrupper som anmält sig till Politikveckan kommer att utföra ett grupparbete som pågår under 1,5 timme och vars ämne är politik och dess reform. Instruktioner för grupparbetet skickas via e-post och publiceras på finska och svenska på Politikveckans webbplats. För att kunna utföra grupparbetet behövs, förutom en handledare, även en dator samt pennor och papper.

Genom grupparbetet deltar ungdomarna i en nationell debatt om politik. Resultaten av Politikveckan samlas in och kommer att utgöra en del av Den nya politikförklaringen, som publiceras under barnrättighetsveckan i november och överlämnas till justitieministeriet. 

Under Politikveckan hålls också flera evenemang och kampanjer som involverar beslutsfattare från både kommuner och regeringen. Veckans evenemangskalender publiceras i oktober på Politikveckans sidor. 

Anmäl en grupp ungdomar till Politikveckan!

Sista anmälningsdagen är 25.10.


Avainsanat: