Presidenttiehdokkaiden kiinnitettävä enemmän huomiota nuorisoasioihin

Uutiset 24.1.2006

 

Presidenttiehdokkaiden kiinnitettävä enemmän huomiota nuorisoasioihin

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n mielestä nuorten asiat eivät ole tarpeeksi esillä presidentinvaalikampanjoinnissa. Sekä ehdokkaiden että median toivotaan tasapuolisemmin nostavan esille eri väestöryhmien asioita.

– Molempien ehdokkaiden kannattaisikin nyt voimallisesti vedota nimenomaan nuoriin äänestäjiin, kehottaa Allianssin puheenjohtaja Ossi Heinänen.

Presidentinvaalien toinen kierros alkoi molempien ehdokkaiden kohdalla näyttävästi sekä maaseudun äänien että lähiöiden nukkuvien äänestäjien kalastuksella. Nuorten työllistymis-, elinolo- ja opiskeluasioista on kuitenkin toistaiseksi vielä vaiettu.

– Mikäli jompikumpi tai molemmat ehdokkaat ottavat nuorten asiat tiiviimmin huomioon, voi nuorista tulla jopa vaalien ratkaiseva tekijä, muistuttaa Heinänen.

Nuorten äänestysprosentti on viime vuosina ollut 10-15 prosenttiyksikköä alempi kuin yleinen äänestysprosentti. Lisäksi vuoden 2000 presidentinvaalit osoittivat kuitenkin sen, että äänestysinto on myös nuorten osalta suurempi nimenomaan vaalien toisella kierroksella.

Nuoria on Suomessa 1,9 miljoonaa eli 36,5 prosenttia väestöstä. Äänioikeutettuja on näistä noin 38 %. Uuden, maaliskuussa voimaan tulevan nuorisolain mukaan nuori on alle 29-vuotias henkilö. Valtaosa nuorista kokee, että maassamme on toimiva demokratia, joka takaa kansalaisille riittävät vaikutusmahdollisuudet.

– Tiedotusvälineissä on myös syytä nostaa tasapuolisesti esille eri väestöryhmiä koskevia asioita. Molemmat ehdokkaat kampanjoivat itseään koko kansan presidenttinä, mutta nuorisoasiat on lähes kokonaan unohdettu, sanoo Heinänen.

Äänestysalueiden väestörakenteella ei näytä olleen merkittävää vaikutusta ensimmäisen kierroksen voittajien kannatuslukuihin, mutta toisen kierroksen ratkaisu saattaa kuitenkin löytyä yllättävältä taholta. Nuorten äänestäminen on tärkeää sekä toimivan demokratian että valittavan presidentin legitimiteetin kannalta.

– Äänestäminen on tärkeää, ja jokaisen ääni lasketaan, toteaa Allianssin puheenjohtaja Ossi Heinänen.

Nuorten äänestämistä on vaalitaistelun kuluessa vauhdittaneet mm. verkkodemokratiasivusto Valtikka.fi sekä Valtikan bändikaverit Flylow, Iconcrash ja Bloodpit. Valtikka on opetusministeriön rahoittama nuorten verkkodemokratiahanke, jota toteutetaan Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssissa. Valtikkaan toteutetussa nuorten vaalikoneessa on tähän mennessä ollut pitkästi yli 20 000 käyntiä.


Avainsanat: