Uutiset

Puolueet ovat erimielisiä äänestysikärajan laskemisesta – katso miten puolueiden vastaukset eroavat Nuorten vaalikoneessa

Uutiset 31.5.2024

Miten puolueiden näkemykset eroavat toisistaan vaalikoneen väittämissä? Eroja puolueiden välillä voidaan löytää vertailemalla sitä, miten puolueiden ehdokkaat ovat vastanneet Nuorten vaalikoneeseen. EU-vaalien ennakkoäänestys on käynnissä 29.5.-4.6. ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 9.6.

Tässä uutisessa käsiteltävät puolueiden kannat on muodostettu laskemalla keskiarvo puolueen ehdokkaiden vastauksista Nuorten vaalikoneen väittämiin. Käsittelemme vain eduskuntapuolueiden ehdokkaiden vastauksia, sillä niiden ehdokkaista suurin osa on vastannut Nuorten vaalikoneeseen. Vaalikoneen väittämiin annetaan mielipide asteikolla, jonka ääripäät ovat täysin eri mieltä ja täysin samaa mieltä.

Puolueet ovat vaalikoneen mukaan erimielisiä siitä, tulisiko 16- ja 17-vuotiaiden saada äänestää europarlamenttivaaleissa. Petteri Orpon hallitus on hallitusohjelmassa linjannut, että eurooppalaisen kansalaisaloitteet tekemisen ikärajaa tullaan laskemaan 16 ikävuoteen, mutta keskustelua äänestysikärajan laskemisesta EU-vaaleissa ei viimeaikoina ole käyty. Muista EU-maista esimerkiksi Itävallassa ja Saksassa ikäraja äänestämiseen on 16 vuotta. Puolueista perussuomalaisten ehdokkaat ovat väitteen kanssa eniten eri mieltä, vihreät suhtautuvat väitteeseen kaikista myönteisimmin.

Eroja puolueiden välille muodostuu myös siitä, tulisiko EU:n säätää vihapuhe ja maalittaminen rangaistaviksi. Keskustan, Liike Nyt:in, RKP:n, SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaiden vastaukset painottuvat lähelle vastauksia jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä. Väittämän kanssa enemmän eri mieltä ovat puolestaan kristillisdemokraattien ja perussuomalaisen ehdokkaat. Myös nuoret ehdokkaat joutuvat kohtaamaan vihapuhetta, maalittamista ja hiljentämistä tai niiden uhkaa, joiden pelko nousee tutkimuksissa esille esteenä yhteiskunnalliselle osallistumiselle juuri nuorilla kansalaisilla. 

Hyvin samanmielisiä puolueet ovat puolestaan siinä, tulisiko EU:n kiristää pikamuotiin liittyvää sääntelyä. Kaikki puolueet ryhmittyvät janalla vastausvaihtoehtojen jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä väliin. Viime vuosina pikamuodin markkinointi on kiihtynyt ja kilpailuun on tullut mukaan toimijoita, jotka tuottavat nopeasti vaihtuvia mallistoja, joita myydään hyvin halvalla hinnalla. EU säätelee nykyisellään pikamuotia esimerkiksi jätedirektiivin avulla. 

Nuorille tarjottavan ilmaisen interrail-passin suhteen suurin osa puolueista asettuu asteikon keskivaiheille. Kaikkein myönteisimmin ilmaiseen matkustamiseen suhtautuvat vasemmistoliiton ehdokkaat ja kaikkein negatiivisimmin puolestaan perussuomalaisten ehdokkaat. EU tarjoaa jo tällä hetkellä jäsenmaiden 18-vuotiaille kansalaisille ilmaisia interrail-passeja, mutta niitä ei riitä kaikille halukkaille. Vuonna 2023 suomalaisille nuorille tarjottiin 892 ilmaista passia, mutta halukkaita hakijoita olisi ollut noin kaksinkertainen määrä. 

Kiinalaisomisteinen sosiaalisen median sovellus Tiktok on puhututtanut laajasti ennen vuoden 2024 EU-vaaleja. Tiktokia on kritisoitu esimerkiksi sen puutteellisista tietoturvakäytännöistä sekä siitä kriittisesti kirjoittavien toimittajien vakoilusta. Toisaalta Tiktok on etenkin nuorten suosima sovellus, jota käytetään niin yhteydenpitoon kuin myös tiedonhankintaan. Tiktokin kieltämiseen EU:n tasolla suomalaisilla edukuntapuolueilla on suhteellisen yhteneväiset kannat. Suurin osa puolueista on lähellä asteikon keskiosaa, eli vaihtoehtoa en osaa sanoa. Tästä joukosta eroavat kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset, joista kristillisdemokraatit suhtautuvat kaikista kielteisimmin sovelluksen kieltämiseen ja perussuomalaiset taas kaikista positiivisimmin. 

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on tehnyt yhteistyössä YouthVAA- ja OpenVAA-hankkeiden kanssa nuorille suunnatun vaalikoneen. Vaalikonetta voidaan käyttää niin sopivan ehdokkaan löytymiseen kuin myös demokratiakasvatuksen välineenä. Löydät nuorten oman vaalikoneen osoitteesta nuortenvaalikone.fi. Vaalikoneita on kaksi: perinteisempi tekstimuotoinen ja uudenlainen videomuotoinen vaalikone.

Katso myös