Rekrytointi

Rekry: Etsimme iloisen tehokasta ja päämäärätietoista tapahtumatuottajaa Allianssin tapahtumatiimiin!

Uutiset 11.11.2020

Hei sinä uutta innostavaa tähyilevä tapahtumatuotannon ammattilainen: nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa on auki määräaikainen sijaisuus tapahtumatuottajalle! Tapahtumatuottajana pääset luomaan uutta ja kehittämään olemassa olevaa, tuottamaan vuosittaista nuorisoalan suurtapahtumaa sekä tukemaan muita tapahtumanjärjestäjiä työssään.

Tärkeimpänä tavoitteenasi on luoda nuorisoalalla toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille kohtaamisen, innostumisen ja uuden oppimisen paikkoja. Järjestämme vuosittain suurtapahtuman, joka kokoaa yhteen tuhannesta kolmeen tuhanteen nuorisoalan tekijää ja vaikuttajaa. Tapahtumaa valmistellaan ja toteutetaan yhdessä kaikkien nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Tapahtumatuottajan pääasiallisiin työtehtäviin kuuluu myös pienempien tapahtumakonseptien suunnittelu ja toteutus yhdessä työparin ja muiden asiantuntijoidemme kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu nuorisoalan osaamistarpeiden kartoittaminen ja Allianssin tapahtumakalenterin kokoaminen sekä jonkin verran koulutusten tuottamista. Vastuut tapahtumatuotannosta jaetaan sovitusti toisen tapahtumatuottajan kanssa ja yhteistyö on tiivistä. Samoin yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa, joten omaathan hyvät vuorovaikutustaidot!

Edellytämme sinulta kokemusta suurempien tapahtumien järjestämisestä, taitoa hahmottaa nopeasti laajoja kokonaisuuksia ja priorisoida tekemistä, reipasta paineensietokykyä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä aloitteellisuutta ja joustavuutta yhteistyökumppaneiden kanssa työskentelyssä. Katsomme eduksi nuorisoalan ja toimijakentän tuntemuksen sekä nuorisoalan osaamistarpeiden tunnistamisen! Samoin monipuolisesta viestintäosaamisesta ja varainhankinnan kokemuksesta on kovasti hyötyä tehtävässä onnistumisessa.

Tehtävä on määräaikainen perhevapaan sijaisuus, joka alkaa 18.1.2021 ja jatkuu 22.2.2022 saakka. Toivomme, että olet valmis osallistumaan tehtävään liittyvään perehdytykseen 1-2 päivää joulukuun 2020 alussa. Tehtävästä maksetaan 3100 euron kuukausipalkka. Lisäksi Allianssissa tarjotaan hyvät lounas- ja virike edut, elämäntilanteen mukaan joustavan tavan tehdä töitä, superin työparin ja muut mukavat työkaverit. Tulet olemaan osa työyhteisöä, jossa on erittäin sallittua pyytää apua ja sparrausta muilta sekä osallistua myös oman tehtäväkentän rajat ylittäviin projekteihin. 

Kuulostaako sinun unelmatyöpaikaltasi? Loistavaa! Lähetä meille hakemuksesi ja ansioluettelosi pdf-tiedostoina viimeistään 24.11. osoitteeseen rekrytointi@alli.fi. Kutsumme haastatteluun osuvimmat hakijat. Haastattelut järjestetään perjantaina 27.11. Allianssi-talolla, osoitteessa Asemapäällikönkatu 1, Helsinki tai koronatilanteen vuoksi tarvittaessa etäyhteydellä. Haastatteluun kutsuttaville lähetetään ennakkotehtävä.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelujohtaja Jonna Laitinen, p. 044 416 5212 

Työn sisällöllisiin kysymyksiin vastaa tapahtumatuottaja Sara Sipilä, p. 044 722 9356

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Allianssi on perhemyönteinen työpaikka ja toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Työnhakijoita kohdellaan myös Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. 


Avainsanat: