Rekrytointi

Rekry: Toiminnanjohtajan sijainen nuorisoalan kattojärjestöön ratkomaan Suomen suurinta ongelmaa

Uutiset 10.8.2020

Haluaisitko johtaa työtä Suomen suurimman ongelman – nuorten syrjäytymisen – ratkaisemiseksi? Hae nuorisoalan kattojärjestö Allianssiin toiminnanjohtajan sijaiseksi!

Toiminnanjohtajan tehtävä jakautuu kolmeen osa-alueeseen: vaikuttamistyöhön, henkilöstöjohtamiseen ja järjestöjohtamiseen. Hommassa pärjätäksesi tarvitset osaamista ja kokemusta niistä kaikista sekä kykyä ja tahtoa johtaa kokonaisuutta haastavassa ajassa. 

Allianssi on nuorisoalan valtakunnallinen kattojärjestö, joka pitää huolta, että nuorten hyvinvointia ja nuorten oikeuksia edistetään yhteiskunnassa. Toiminnanjohtaja johtaa ja tekee itsekin vaikuttamistyötä – odotamme sinulta siis kokemusta ja vankkaa ymmärrystä valtakunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamisesta, vahvoja politiikan ja nuorisoalan verkostoja, kykyä luoda aloitteellisesti ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä poliittista pelisilmää. Tulevan vuoden aikana vaikuttamistyössä korostuu nuorisoalan rahoitus, johon liittyvästä edunvalvonnasta toiminnanjohtaja erityisesti vastaa ja johon liittyvää osaamista edellytämme valittavalta. 

Etsimme myös skarpille, rennolle ja työnsä merkityksestä erittäin motivoituneelle työyhteisölle hyvää johtajaa. Toiminnanjohtaja johtaa Allianssin noin kolmenkymmenen asiantuntijan toimistoa ja kolmen hengen johtoryhmää, vastaa työntekijöiden hyvinvoinnista sekä siitä, että organisaatiossa on oikeat ihmiset tekemässä oikeita asioita oikealla tavalla. Työlainsäädännön hanskaaminen, halu ja kyky kehittää HR-käytäntöjä, kokemus haastavienkin henkilöstöasioiden hoitamisesta ja rekrytointitaidot ovat tehtävässä onnistumisen edellytys.  

Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa järjestön operatiivisesta johtamisesta sekä hyvästä hallinnosta ja toimii tiiviissä yhteistyössä luottamusjohdon kanssa. Siksi edellytämme yhdistyksiin liittyvän lainsäädännön, kokouskäytäntöjen sekä nuorisojärjestön toimintaan ja talouteen liittyvien vuosittaisten prosessien ymmärrystä sekä halua ja osaamista koko monipuolisen nuorisoalan osallistamiseksi Allianssin toimintaan. Erinomaiset viestintä- ja esiintymistaidot sekä suullisesti, kirjallisesti että eri sosiaalisen median kanavissa ovat keskeisiä toiminnanjohtajan työssä onnistumiselle. 

Tehtävä on määräaikainen perhevapaan sijaisuus, joka alkaa sopimuksen mukaan syys-lokakuussa 2020 ja jatkuu noin vuoden. Kuukausipalkka asettuu 5000-6000 euron välille valittavan henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Työssä noudatetaan kokonaistyöaikaa ja työtä tehdään pääosin Allianssi-talolla Helsingin Pasilassa sekä merkittävässä määrin myös erilaisissa sidosryhmätapaamisissa ja työryhmäkokouksissa Helsingin keskustassa. 

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Allianssi on perhemyönteinen työpaikka ja toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Työnhakijoita kohdellaan myös Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. 

 

Innostuitko? Mahtavaa! Toimita hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen pdf-muodossa osoitteeseen rekrytointi@alli.fi viimeistään 28.8.2020. Kuvaile hakemuksessasi erityisesti osaamistasi ja kokemustasi valtakunnallisesta vaikuttamistyöstä, henkilöstöjohtamisesta ja järjestöjohtamisesta. Kutsumme hakijoiden joukosta osuvimmat haastatteluihin, jotka järjestetään 8.-9.9. Helsingissä (tai koronavirustilanteen vaatiessa etäyhteydellä). Jatkohaastattelu järjestetään 15.9. samoin Helsingissä. Allianssin hallitus päättää valittavasta henkilöstä kokouksessaan 22.9. rekrytointiryhmän esityksestä.

Lisätietoja tehtävästä antavat toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm (040 5879514)  sekä 12.8. alkaen myös hallituksen puheenjohtaja Elisa Gebhard (050 5751723). 

 


Avainsanat: