Selvitys nuorisotiedon hallinnasta on käynnistynyt!

Uutiset 18.12.2019

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on käynnistänyt selvityksen nuorisotiedon hallinnasta yhdessä Nuorisotutkimusverkoston, Nuorisotyön tallentaja Nuoperin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk), Humanistinen ammattikorkeakoulun (Humak) sekä Tampereen yliopiston kanssa. 

Nuorisoalan tietoa tuottaa, koordinoi ja hyödyntää tällä hetkellä moni eri taho, mutta kokonaiskuvaa nuorisotiedon tilasta ja rahoituksesta kaivataan. Selvityksessä kartoitetaan nuorisotiedon ja sen hallinnan nykytila sekä tulevaisuus, selvitetään nuorisotiedon käyttäjäryhmät, nuorisotiedon merkitys nuorisoalalla sekä nuorisotiedon ja -tiedonhallinnan tarve sekä niiden edellyttämien resurssien tarve pitkällä aikavälillä.

Selvityksen tarkoituksena on luoda vaihtoehtoisia skenaarioita nuorisoalan tiedonhallinnan palvelujen järjestämisestä jatkossa. Lisäksi selvityksen tuloksena toivotaan jatkossa vahvempaa yhteistyötä tiedonhallinnan ympärillä.

Ulkopuoliseksi selvityksen tekijäksi on valittu filosofian maisteri Samuli Kunttu. Hanke päättyy huhtikuussa 2020. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa hankkeesta antaa:
Jonna Laitinen, Allianssin palvelujohtaja

jonna.laitinen@alli.fi
044 4165 212


Avainsanat: