Selvitys nuorisotyöstä Suomessa julkaistiin – alan toimijat huolissaan rahoituksesta

Uutiset 15.1.2020

Selvitys nuorisotyöstä Suomessa julkaistiin tänään NUORI2020 – kasvatuksen ja nuorisotyön päivillä Tampereella. Selvitys on laatuaan ensimmäinen, jossa on kartoitettu nuorisoalan nykytilaa ja tulevaisuuden odotuksia niin kuntien ja evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyön kuin nuorisoalan järjestöjenkin näkökulmasta. 

Selvityksestä nousee esiin muun muassa seuraavat asiat: 

Nuorisoalan toimijoita mietityttää erityisesti nuorisotyön resurssien riittävyys tulevaisuudessa. Nuorisotyön rahoitus on vähentynyt hyvin eri kokoisissa kunnissa ja erityyppisissä järjestöissä. Vaikka iso osa toimijoista kokee taloudellisen tilanteensa hyväksi ja näkee sen jopa kohentuneen viime vuosien aikana, joutuu osa vastaajista toimimaan entistä pienemmillä resursseilla. Kuntia, joissa nuorisotyön rahoitus on vähentynyt, löytyy jokaisesta kuntakokoluokasta. https://nuorisotyosta.fi/resurssit/

Alalla tehdään yhä enemmän yhteistyötä, ja nuorisoalalla toimivat tahot kaipaavatkin pirstaleiselle kentälle vahvempaa koordinaatiota, yhteisiä linjauksia ja mittareita. https://nuorisotyosta.fi/yhteistyo/

Liikkuvan ja jalkautuvan nuorisotyön tekeminen on lisääntynyt kuntien, järjestöjen sekä seurakuntien tekemässä nuorisotyössä. https://nuorisotyosta.fi/toimintaymparistot/  

Ensimmäistä kertaa selvitettiin myös nuorisotyön eri toimijatahojen käsityksiä siitä, miten erilaiset globaalit, yhteiskunnalliset ja nuorten maailmaan kuuluvat ilmiöt näkyvät nuorisotyössä, ja miten niiden esiintyminen on muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana. Lisää ilmiöistä: nuorisotyosta.fi/ilmiot/.

 Selvitys löytyy kokonaisuudessaan nuorisotyosta.fi -sivulta. Selvityksen tiedot on koottu Manner-Suomen kuntiin ja Allianssin jäsenjärjestöihin lähetetyn Nuorisotyöstä Suomessa 2019 -verkkokyselyn vastauksista, Kirkkohallituksen ja seurakuntien tilastoaineistoista ja kirjallisista vastauksista sekä aluehallintovirastojen nuorisotyön peruspalvelujen arviointiraporteista. Selvityksen toteutukseen osallistuivat Allianssin lisäksi Kuntaliitto, kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto sekä Kirkkohallitus. Lisätietoja selvityksen taustoista: https://nuorisotyosta.fi/selvityksen-toteutus/ 

 

Lisätietoja:

Jonna Laitinen
Palvelujohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
044 4165 212, jonna.laitinen@alli.fi


Avainsanat: