Uutiset

Sinustako tulevaisuusagentti? Nuori vaikuttaja, hae mukaan vahvistamaan nuorisodelegaattityötä!

Uutiset 14.2.2022

Tahtoisitko oppia vaikuttamista kansainvälisillä areenoilla? Oletko kiinnostunut edistämään nuorisodelegaattitoimintaa ja sitä, miten nuorten ääni kuuluu esimerkiksi EU:n ja YK:n päätöksenteossa? Hae mukaan uuteen tulevaisuusagenttien verkostoomme 8.3.2022 mennessä.

Tulevaisuusagenttien verkosto kokoaa nuoria vaikuttajia Suomesta, Tanskasta ja Virosta nuorisodelegaattityön kehittämisen ympärille. Verkosto tarjoaa vertaistukea ja kontakteja omaan vaikuttamistyöhön, tilaisuuksia oman osaamisen kehittämiseen sekä mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että nuorten osallisuutta kansainvälisessä päätöksenteossa tuetaan tulevaisuudessa entistä paremmin. Osallistujiksi haemme nuorisodelegaatteja, delegaattina toimimisesta kiinnostuneita, delegaattialumneja ja muita nuoria vaikuttajia.

Tulevaisuusagenttina pääset osallistumaan nuorille vaikuttajille suunnattuihin tapahtumiin Suomessa, Tanskassa ja Belgiassa. Ensimmäinen kansainvälinen tapahtuma järjestetään Helsingissä 22.4.-24.4.2022. Lisäksi verkosto kommentoi ja kehittää Future Agents NOW -hankkeen tuotoksia (muun muassa nuorisodelegaattien käsikirjaa ja koulutusmallia delegaattitoiminnan järjestäjille). Toivomme osallistumista koko kahden vuoden hankekauden ajaksi (2024 huhtikuuhun asti), mutta ymmärrämme myös muuttuvia elämäntilanteita. Verkoston on suunniteltu kokoontuvan muutaman kerran vuodessa.

Verkosto perustetaan Allianssin johtaman Future Agents NOW -hankkeen puitteissa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansallisia nuorisodelegaattiohjelmia, kehittää nuorisodelegaattien osaamista sekä mahdollistaa erilaisten nuorten osallistuminen kansainväliseen päätöksentekoon nuorisodelegaatteina tai heidän kauttaan. Tulevaisuusagenttiverkosto toimii hankkeelle neuvoa-antavana elimenä. Hankkeen rahoitus on myönnetty Allianssille yhdessä Tanskan ja Viron kansallisten nuorisokomiteoiden kanssa vuosille 2021–2024 Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelmasta. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä ja Allianssin nuorisodelegaattitoiminnasta voit lukea lisää täältä.

Näin haet mukaan

Jätä hakemuksesi tulevaisuusagenttiverkostoon täyttämällä alla linkattu hakulomake. Hakemusten arvioinnissa meille tärkeintä on motivaatio kehittää nuorisodelegaattitoimintaa ja omaa kansainvälistä vaikuttamisosaamista. Kannustamme hakuun erityisesti kaikenlaisista taustoista olevia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita tulevaisuudessa pyrkimään nuorisodelegaatiksi. Valitsemme verkostoon Suomesta 10-12 nuorta. 

Hakijoilta edellytetään:

  • 18-28 vuoden ikää
  • kiinnostusta kansainväliseen vaikuttamiseen ja nuorisodelegaattitoimintaan
  • jonkinlaista aiempaa vaikuttamiskokemusta kotimaassa tai kansainvälisesti
  • hyvää suomen ja englannin kielen taitoa

Tulevaisuusagentit toimivat luottamustehtävässä, josta ei makseta palkkioita tai päivärahoja. Tapahtumiin osallistumisen matka- ja majoituskulut kuitenkin korvataan.

Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Sovellamme valinnassa yhdenvertaisuuslain mukaista positiivista erityiskohtelua. Voit halutessasi tuoda tietoomme mahdollisesti positiiviseen erityiskohteluun vaikuttavia tekijöitä, kuten vähemmistöryhmään kuulumisen tai muita ominaisuuksia tai elämäntilanteita, jotka asettavat sinut haavoittuvaan asemaan yhteiskunnassa.

Lähetä hakemus 8.3.2022 mennessä täällä: https://www.lyyti.in/agentit

Käsittelemme hakemukset mahdollisimman pian. Projektikoordinaattori tekee valinnat yhdessä hanketiimin kanssa hakemusten perusteella. Ilmoitamme valinnasta henkilökohtaisesti valituille. 


Lisätietoja
Laura Lamberg, projektipäällikkö
Future Agents NOW
laura.lamberg@alli.fi
044 493 9629

Katso myös