Uutiset

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin muutosneuvottelut on saatu päätökseen

Uutiset 28.11.2023

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnallisin ja taloudellisin perustein käynnistetyt, yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut on saatu päätökseen 27.11.2023. Neuvottelujen piirissä oli koko järjestön vakituinen henkilöstö johtoryhmän jäseniä lukuun ottamatta. 

Muutosneuvotteluissa tavoiteltiin henkilöstön vastuu- ja palkkatason nostamista, toimintojen uudelleenjärjestelyjä sekä talouden tasapainottamista pitkällä aikavälillä. Neuvotteluissa käsiteltiin kaikkia mahdollisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi – myös korkeintaan viiden henkilötyövuoden vähentämistä. 

Neuvottelujen lopputuloksena viisi työtehtävää lakkautetaan. Eläköitymisillä, avoinna olevien tehtävien täyttämättä jättämisellä ja tilalle tarjotuilla uusilla työtehtävillä irtisanomiset kyettiin kuitenkin välttämään. 

Työnantajan edustaja haluaa kiittää työntekijöiden edustajia ja koko henkilöstä hyvässä hengessä ja ratkaisukeskeisesti sujuneista neuvotteluista. 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi, puh. 040 5879514.

Katso myös