Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi on tyrmistynyt valtion budjettiesityksestä vuodelle 2001

Uutiset 7.8.2000

 

Tasavallan hallitus on omassa hallitusohjelmassaan asettanut tavoitteeksi nuorisotyön toimintakyvyn kehittämisen. Erityishuomiota kiinnitetään nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin on vaatinut, että tavoite näkyisi myös taloudellisena lisäpanostuksena nuorisotyöalalle.

Opetusministeriö on asettanut omat tavoitteensa 10.8.2000 alkavaan hallituksen ns. budjettiriiheen. Opetusministeriön tavoitteissa ei nuorisotyölle ole luvassa taloudellisia lisäpanostuksia, vaikka tavoitteiden perusteluissa nuorisotyölle annetaan lisävelvoitteita mm. asettamalla sinänsä tärkeä ja ajankohtainen ennaltaehkäisevä huumetyö nuorisotyön uudeksi painopisteeksi. Syrjäytymisen ehkäisemisessä ensiarvoisen tärkeään kunnalliseen nuorisotyöhön tarkoitetut varat vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi on hyvin pettynyt opetusministeriön tavoitteenasetteluun valtion vuoden 2001 tulo- ja menoarvion suhteen.

Nuorisotyön valtionosuudet rahoitetaan Veikkauksen tuotosta. Veikkauksen tuotto on veikkausasetuksen mukaan käytettävä taiteen, urheilun, nuorisotyön sekä tieteen tukemiseen (asetus 725/1982). Viimevuosikymmenen puolivälistä saakka Veikkauksen tuotosta on katettu myös kirjastojen lakisääteisiä valtionosuuksia jatkuvien poikkeuslakien nojalla. Valtion tilintarkastajat ovat huomattuaneet asiasta. Veikkauksen edunsaajat ovat jatkuvasti vaatineet kirjastomäärärahojen palauttamista takaisin budjettivaroista maksettavaksi.

Opetusministeriö on itsekin toiminta- ja taloussuunnitelmassaan vuosille 2001-2004 linjannut kirjastojen määrärahojen palautusta budjetista katettavaksi. Allianssin tyrmistykseksi kuitenkin Opetusministeriön budjettitavoitteissa ehdotetaan, että mainitun Veikkaus-asetuksen mukaisista jakosuhteista luovutaan väliaikaisesti myös vuonna 2001.

Helsingissä 7.8.2000

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry


Avainsanat: