Suomesta mallia Euroopalle

Uutiset 27.6.2006

 

EU-puheenjohtajuushankkeella Allianssi ja nuorisojärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö YFJ pyrkivät huolehtimaan siitä, että nuorten ääni kuuluu myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

”Lissabonin strategiaan liittyvässä eurooppalaisessa nuorisosopimuksessa päätettiin, että nuoret on otettava mukaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Tänä vuonna voimaan tulleessa nuorisolaissa mainitaan, että kunnallisesti nuoria on kuultava kaikissa heihin liittyvissä päätöksissä. Vaikka nuorisolain käytännön toimeenpano on vasta alussa, on mielenkiintoista nähdä, onko tästä esimerkiksi kaikille Euroopan unionin jäsenmaille,” sanoi Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin puheenjohtaja Ossi Heinänen pohtiesssaan Allianssin ja Euroopan Nuorisofoorumin (YFJ) EU-puheenjohtajuushanketta.

”Suomen panostuksen nuorten osallisuuteen näkyvät esimerkiksi siinä, että presidentinvaaleissa nuorimmat äänioikeutetut ikäluokat äänestivät yhä runsaasti kuin vanhuksetkin.”

”Euroopan unionin pitäisi muistaa omat päätöksensä myös tehtäessä päätöksiä ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Sen ei pitäisi koskea ainoastaan eurooppalaista sisäpiiriä, vaan kaikkia. Allianssi on huolestuneena pannut merkille suunnitelman 65 euron hinnasta Shengen-viisumille. Siinä missä Shengen-viisumin hankkiminen on nytkin kohtuuttoman hankalaa, hinta asettaisi muurin eri maiden nuorten tutustumiseen toisiin seminaareissa ja muissa vapaaehtoistoiminnan alueilla. Suomen olisi syytä ajaa aktiivisesti viisumikäytännön helpottamista, onhan ympäristössämme lukuisia ei-Shengen-maita,” summaa Heinänen.

”Toinen mahdollinen esimerkki Euroopalle on suomalainen nuorten yhteiskuntatakuu ja nuorten työpajajärjestelmä. Ottamalla nuorisotyöttömyyden vakavasti Suomi on saanut painettua sen hyvälle eurooppalaiselle tasolle, noin kaksinkertaiseksi verrattuna yleiseen työttömyyteen. Vielä joitakin vuosia sitten nuorisotyöttömyys Suomessa oli kolminkertaista yleiseen työttömyyteen nähden. Toisaalta nuorisotyöttömyys on yhä liian korkealla. Työttömyys ei saa, eikä voi olla nuorten tulevaisuuden näkymä, mikäli haluamme vakavasti puuttua ikääntymisen ja huoltosuhteen kaltaisiin yleiseurooppalaisiin ongelmiin,” toteaa Heinänen.


Avainsanat: