Tavoiteohjelma antaa nuorisoalan vaikuttamistyölle suunnan – tule mukaan valmisteluun!

Uutiset 27.2.2019

Allianssi on käynnistänyt poliittisen tavoiteohjelman valmistelun. Työn tavoitteena on luoda nuorisoalan kattojärjestön vaikuttamistyölle selkeät raamit ja kärjet, joiden perusteella jatkuvaa edunvalvontaa ja vaikuttamista on helppo suunnitella ja toteuttaa. Tavoiteohjelmassa tullaan määrittämään järjestön vaikuttamistyön teemat ja ne tavoitteet, joiden saavuttamiseksi vaikuttamistyötä tehdään. Tavoiteohjelma ohjaa ja rajaa kaikkea Allianssin vaikuttamistyötä. 

Ohjelma tulee korvaamaan kaikki Allianssin aiemmat linjapaperit ja kannat. Tavoiteohjelmaa päivitetään ja se hyväksytään vuosittain Allianssin kevätkokouksessa. Ensimmäinen tavoiteohjelma hyväksytään kevätkokouksessa 28.5.2019.

Tavoiteohjelman laatimiselle on selkeät lähtökohdat: Allianssin missio ja kaiken vaikuttamistyön keskeisin tavoite on, että nuoret voivat hyvin. Nuorten syrjäytyminen on Suomen ja maailman suurin ongelma, joka on ratkaistava. Tulevaisuuden Suomi voi yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret. Jos nuorilla on riittävät edellytykset hyvään elämään nyt, on heistä tulevina vuosina huolehtimaan itsensä lisäksi vanhenevista sukupolvista: tekemään töitä, tuottamaan verotuloja, kantamaan yhteistä vastuuta ja kehittämään koko yhteiskuntaa. Tällä hetkellä näitä riittäviä edellytyksiä ei ole. Jotta Suomi pärjää ja menestyy tulevaisuudessa, on nuorten hyvinvointi asetettava keskiöön kaikessa päätöksenteossa. 

Nuorisoalan kattojärjestönä Allianssi ei ota kantaa yksittäisin keinoihin, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoiteohjelma on kirjaimellisestikin ohjelma tavoitteista, jotka nuorten hyvinvoinnille tulee politiikassa asettaa ja saavuttaa. Tämä mahdollistaa sen, että nuorisoalan tavoite on yhteinen, mutta Allianssin jäsenjärjestöt ja muut nuorisoalan toimijat voivat kukin edistää omia keinojaan sen saavuttamiseksi. 

Alustavasti tavoiteohjelma on jaoteltu seitsemään teemaan:
1. Osaaminen
2. Työ ja toimeentulo
3. Osallisuus
4. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
5. Nuorisotyön resurssit ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset
6. Terveys
7. Ympäristö

Näin pääset vaikuttamaan tavoiteohjelmaan:

Kaikille nuorisoalan toimijoille avoimia tavoiteohjelmatyöpajoja järjestetään kaksi: 
13.3. klo 15-16.30 Allianssi-talolla (ilmoittaudu tästä)
18.3. klo 15-16.30 Allianssi-talolla (ilmoittaudu tästä)

NUORI2019-tapahtuman osallistujilla on mahdollisuus jättää ajatuksensa ja käydä keskustelua tavoiteohjelmasta koko tapahtuman ajan 27.-28.3. Logomossa.

Maaliskuun ajan avoinna olevaan verkkokyselyyn voivat vastata kaikki kiinnostuneet. Ajatuksensa voi jättää yksityishenkilönä, jäsenyhteisönä tai muuna ryhmänä. Kysymysten perusteella teemaa voi työstää ja ajatuksia kerätä esimerkiksi hallituksen tai muun ryhmän kokouksessa. Kyselyyn voi vastata anonyymisti ja siihen pääset tästä. Linkkiä saa mieluusti jakaa myös omissa kanavissaan!

Lisäksi ohjelmaan vaikuttavaa lähetekeskustelua on käyty ja käydään kaikissa Allianssin luottamushenkilö- ja työryhmissä sekä sosiaalisen median kanavissa kevään mittaan. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa liittyä erityisesti Nuorisoalan edunvalvonta -ryhmään Facebookissa. 

Tavoiteohjelman ensimmäinen versio lähetetään ”lausuntokierrokselle” kaikille Allianssin jäsenille 11.4.-5.5. 

Tavoiteohjelman valmistelun aikataulu:

2-3/2019 Lähetekeskusteluja, tarpeiden ja tavoitteiden keräämistä
10.4.2019 Allianssin hallitus käsittelee ensimmäisen version tavoiteohjelmasta
11.4.-5.5. Allianssin jäsenjärjestöt kommentoivat ensimmäistä versiota tavoiteohjelmasta
13.5.2019 Allianssin hallitus hyväksyy kevätkokoukselle esitettävän tavoiteohjelman (viimeistään)
28.5.2019 Allianssin kevätkokouksessa käsitellään ja hyväksyttäneen ensimmäinen tavoiteohjelma

Lisätietoja saat tarvittaessa Allianssin vaikuttamisen tiimiltä: Joel Linnainmäki, Anna Munsterhjelm, Silja Silvasti & Virva Viljanen (etunimi.sukunimi@alli.fi)


Avainsanat: