Rekrytointi

Tule meille korkeakouluharjoittelijaksi Nuorisotiedon kirjastoon!

Uutiset 2.1.2020

Hei sinä reipas ja asiakaspalveluhenkinen korkeakouluopiskelija! Meillä on tarjolla kolmen kuukauden mittainen mielenkiintoinen harjoittelupaikka henkilölle,  jolla on osaamista ja halua osallistua Nuorisotiedon kirjaston moninaiseen arkeen. 

Nuorisotiedon kirjasto on valtakunnallinen ja kaikille avoin nuorisoalan erikoiskirjasto, jonka monitieteinen kokoelma sisältää nuoria, nuorisotyötä ja -tutkimusta sekä järjestö- ja kansalaistoimintaa koskevaa aineistoa. Kirjasto palvelee kaikkia nuorisotietoa tarvitsevia ja nuorten parissa työskenteleviä.

Tehtävään sisältyy muun muassa lainaus- ja tiedonhakupalvelua, kirjaston kokoelmien läpikäyntiä, luettelointia ja tiedontallennustyötä sekä viestintää ja kirjastotapahtumien järjestämistä. Harjoittelija osallistuu kirjaston ja Allianssin asiakaspalveluun ja on mukana uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisessä. 

 

Edellytämme sinulta:

  • informaatiotutkimuksen opintoja tai soveltuvia esim.  nuorisotutkimuksen tai muiden yhteiskuntatieteiden opintoja

  • kiinnostusta kirjasto- ja tietopalvelutehtäviin

  • tieteellisen tiedon ymmärrystä

  • asiakaspalveluhenkisyyttä

  • aktiivista otetta ja innostusta uuden oppimiseen

  • hyviä yhteistyötaitoja

 

Toivomme myös:

  • nuorisoalan tuntemusta

  • hyvää paineensietokykyä sekä ongelmanratkaisutaitoa

  • oma-aloitteisuutta

  • korkeakoulun harjoittelutukea, mutta se ei ole välttämätön oikean henkilön löytyessä.

Tarjoamme kolmen kuukauden työharjoittelun, helmi-huhtikuussa 2020. Tehtävästä maksetaan 1 300 euron kuukausipalkkaa. Sen lisäksi tarjoamme hyvää ohjausta ja mukavan työyhteisön,  jossa saa pyytää apua ja sparrausta muilta. 

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Allianssi toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Työnhakijoita kohdellaan myös Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. 

 Toivottavasti mukava ja antoisa tehtävä sai juuri sinut kiinnostamaan! Lähetä meille hakemuksesi ja ansioluettelosi pdf-tiedostoina viimeistään 17.1.2020 klo 16 mennessä osoitteeseen rekrytointi@alli.fi.  Haastattelut järjestetään 24.1. 2020 aamupäivällä Allianssi-talolla, osoitteessa Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. 

 

Lisätietoja antaa palvelujohtaja Jonna Laitinen 7.1.2020 lähtien p. 044 4165212 


Avainsanat: