Tule mukaan pohtimaan nuorisoalan näkemyksiä tulevaisuuden sosiaaliturvasta!

Uutiset 10.6.2020

Allianssin sosiaaliturvaryhmä aloittaa toimintansa tiistaina 16.6.2020 klo 13. Ryhmä on avoin kaikille sosiaaliturvasta kiinnostuneille nuorisoalan toimijoille.

Suomen sosiaaliturvaa uudistava sosiaaliturvakomitea on aloittanut työnsä. Sen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Komitea käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea ja niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta sekä palveluiden nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. Komitea ei käsittele vanhuuseläkkeitä

Allianssilla on komiteassa oma edustajansa, joka edustaa samalla koko nuorisoalaa. Nyt aloittavan Allianssin sosiaaliturvaryhmän tehtävänä on toimia ideointi- ja valmisteluapuna komitean työtä varten sekä jakaa taustatietoa komitean työstä. Ryhmä sopii toimintatavoista ja myöhemmistä kokousajoistaan ensimmäisessä kokouksessa.

Ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi sosiaaliturvakomitean viimeisimmän kokouksen anti ja ryhmä saa antaa evästyksiä siitä, mitä komitean tulisi ottaa huomioon työssään jatkossa. Myöhemmin sosiaaliturvaryhmä saa myös toimia valmisteluapuna, kun komiteassa työstetään sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä.

Koska?

Ryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestetään etänä Zoom-yhteyksillä 16.6.2020 klo 13. Etätapaamiseen pääset tämän linkin kautta.

Kenelle?

Kaikille sosiaaliturvasta kiinnostuneille nuorisoalan toimijoille ja erityisesti niille, joita kiinnostaa tietää mitä sosiaaliturvakomiteassa tapahtuu. Ryhmä tapaa syksystä alkaen säännöllisesti noin kerran kuussa. Ryhmä sopii tarkemmista toimintatavoista ja kokousajoista ensimmäisessä kokouksessaan.

Tavoite?

Ryhmän tavoitteena on toimia ideointi- ja valmisteluapuna sosiaaliturvakomitean työtä varten sekä jakaa taustatietoa komitean työstä. Ryhmää vetää Allianssin asiantuntija ja sosiaaliturvakomitean jäsen Eero Löytömäki.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta!

 

 


Avainsanat: