Uutiset

Tuore kysely: Ukrainan sota on vaikuttanut nuorten asepalvelusintoon vain vähän – “Nuoret haluavat puolustaa rauhaa”

Uutiset 17.3.2022

Allianssin ja MTV Uutisten alle 30-vuotiaille nuorille teettämästä kyselystä selviää, että Ukrainan sota ei ole vaikuttanut suurimman osan nuorista intoon lähteä asepalvelukseen. Lähes 65 prosenttia kyselyn vastaajista pelkää kuitenkin sodan leviämistä Suomeen.

Hieman vajaa puolet vastaajista kertoi, että sotiminen Euroopassa ei ole vaikuttanut intoon lähteä asepalvelukseen, mutta viidenneksellä kiinnostus asepalveluksen suorittamista kohtaan oli lisääntynyt. Lähes 14 prosentilla vastaajista into asepalvelukseen lähtemiseen on vastaavasti laskenut. Maanpuolustustahtonsa ilmoitti lisääntyneen noin 26 prosenttia kyselyn vastaajista. Kyselyn vastaajista 72 prosenttia oli naisia. 

Graafi, jossa havainnollistetaan: Miten sotiminen Euroopassa on vaikuttanut intoon lähteä asepalvelukseen.

Kyselyn avoimissa vastauksissa nuoret toivovat Suomen päättäjiltä apua ukrainalaisille ja Ukrainalle, rauhanneuvotteluiden käymistä sekä riippuvuuden vähentämistä venäläisestä energiasta ja raaka-aineista. Lisäksi moni nosti esille toiveensa sotilasliitto Natoon liittymisestä. 

Tällä viikolla julkaistu uusi Nuorisobarometri vahvistaa kuvaa siitä, että nuoret haluavat toimia rauhan puolesta: nuorisobarometrin mukaan nuoret pitävät rauhaa kaikista tärkeimpänä asiana, jonka puolesta Suomen tulee toimia kansainvälisesti, ja ihmisoikeudet ja demokratia olivat nuorten mielestä tärkeimpiä säilytettäviä asioita. Kysely toteutettiin ennen Ukrainan sodan alkamista.

“Ukrainan sota koskettaa nuoria. Monet nuoret ovat aktiivisesti toimineet ja myös pohtineet, olisivatko he itse samassa tilanteessa valmiita tarttumaan aseisiin. Olipa asepalvelusinto sitten kasvanut tai laskenut, nuoret haluavat puolustaa yhteisiä arvojamme ja rauhaa”, toteaa Suomen nuorisoalan kattojärjestön kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Kaisa Larjomaa

Nyt tehtävät ulko- ja turvallisuuspoliittiset päätökset vaikuttavat sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä kaikkein eniten nuoriin. Allianssi kehottaa puolueita ottamaan nuoret korostetusti mukaan keskustelemaan ja päättämään turvallisuuslinjauksista kaikilla tasoilla, niin puolueissa kuin parlamentaarisella ja valtioneuvoston tasollakin. 

“On aivan olennaista ottaa nuoret mukaan turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Jos sitä ei tehdä rauhan aikaan, ei valmiita prosesseja ja toimintatapoja ole kriisitilanteissakaan”, Larjomaa summaa.

Suomi on ensimmäinen maa, joka on laatinut kansallisen toimintaohjelman YK:n turvallisuusneuvoston Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanemiseksi. Toimintaohjelma julkaistiin elokuussa 2021. Päätöslauselma velvoittaa YK:n jäsenmaat ottamaan nuoret mukaan päätöksentekoon ja rauhan rakentamiseen.

“Suomi on tunnustanut nuorten roolin rauhan rakentamisessa ja konfliktien ratkaisemisessa, sekä luonut sitä varten kunnianhimoisen toimintaohjelman, yhdessä nuorten kanssa. Nyt on tärkeää, että valitut toimet toteutetaan kaikilla sektoreilla, ulkopolitiikasta kouluihin ja mielenterveyspalveluihin, ja pidetään nuoret prosessissa mukana”, Larjomaa painottaa.

Allianssin ja MTV Uutisten alle 30-vuotiaille suunnattu kysely teetettiin 9.-14.3.2022 ja siihen vastasi 1322 nuorta. 


Lisätietoja

Kaisa Larjomaa, kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
kaisa.larjomaa@nuorisoala.fi 
044 416 5292

Salla Merikukka, viestintäpäällikkö
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
salla.merikukka@nuorisoala.fi
040 5278 518

Tutustu Mielenterveystalon sodan uhkaan liittyvän huolen ja epävarmuuden sietämisen omahoito-ohjeeseen.

Katso myös