Uutiset

Työkalu nuorisoalalle: Kasku-työparimalli kehitettiin luokanvalvojan ja nuorisotyöntekijän työparina toimimisen rakenteeksi

Uutiset 25.8.2021

Kasku-malli on kehitetty luokanvalvojan ja nuorisotyöntekijän työparina toimimisen rakenteeksi. Kasku koostuu työparin keskinäisestä tutustumiskeskustelusta, kolmesta oppitunnin mittaisesta, koko luokan kanssa toteutettavasta Kasku-tunnista sekä näiden tuntien suunnittelusta ja reflektoinnista. Kasku on ryhmän hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävä malli ja oppilaslähtöisyytensä vuoksi toteutettavissa kaikkien oppilasryhmien kanssa.

Tarkoituksena on oppilaslähtöisesti saada esiin nuorten kokemuksia ja toiveita liittyen hyvään ryhmähenkeen ja yhdessä toimimiseen sekä edistää vastuun ottamista ja oppilaiden omaa toimijuutta ryhmässä. Kasku auttaa nuorisotyön ammattilaista asemoitumaan suhteessa koulun kasvattajayhteisöön ja tekee nuorisotyön työotetta ja toimintatapoja tutuksi kouluissa ja oppilaitoksissa.

Työparina toimiminen on suunnattu pääasiassa 7. luokille, mutta voidaan toteuttaa yläkoulussa muillakin luokka-asteilla. Kaskun toteuttamiseen yhden ryhmän kanssa kuluu työaikaa kokonaisuudessaan 7-10 tuntia. Kasku-tuntien sisältö muodostuu työparin omien valmiuksien sekä oppilaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Mallia pilotoidaan nyt ammatillisen koulutuksen eri aloilla ensimmäisen vuosikurssin ryhmien kanssa. Siellä nuorisotyöntekijän työparina toimii ryhmän vastuuopettaja.

Kehittämisestä vastaa Kehittämiskeskus Opinkirjo, joka toimii osana Osaamiskeskus Nuoskaa.

Tutustu yläkoulun Kasku-mallin tarkempaan esittelyyn sekä ohjemateriaaliin.

Lisätietoja:
Heikki Korhonen, hankekoordinaattori
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
Kehittämiskeskus Opinkirjo
Osaamiskeskus Nuoska

Katso myös