Uutiset

Uusi Nuorten Agenda2030-ryhmä on valittu

Uutiset 2.12.2019

Uusi Nuorten Agenda2030-ryhmä on valittu. Määräajassa hakemuksia ryhmään tuli 39. Uusi ryhmä on pyritty koostamaan mahdollisimman tasaisesti huomioiden hakijoiden kokemus, motivaatio, maantieteellinen ja sukupuolten välinen edustavuus sekä taustaorganisaatioiden tasapuolisuus. Noin kolmasosa ryhmäläisistä on jatkavia ja kaksi kolmasosaa uusia.

Nuorten Agenda2030-ryhmällä on kaksi tavoitetta: edistää kestävän kehityksen tietoisuuden lisääntymistä ja tavoitteiden toteutumista eri puolilla Suomea sekä osallistua kansalliseen keskusteluun kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi Suomessa ja globaalisti, erityisesti osana Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työtä.

Allianssin hallitus valitsi ryhmälle kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. He ovat Laura Hildén ja Sofia Savonen. Ryhmän muiksi jäseniksi valittiin:

Hietanen Lauri
Jalo Mikko
Karppanen Sonja
Karttunen Maria
Laakso Roosa
Laurinen Elli
Orna Ben Lulu
Masur Marii-Helen
Yousif Mohamed Ibrahim Mohamed
Nyman Sara
Pyky Kalle
Rönn Jonna

Lisäksi ryhmän nykyinen vt.puheenjohtaja Riina Pursiainen toimii mentorina ja valtioneuvoston yhteyshenkilönä ryhmälle ensi kaudella. Ryhmän kausi alkaa tammikuussa 2020 ja kestää puolitoista vuotta päättyen kesällä 2021.

Lisätiedot:

Janika Takatalo

Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija

janika.takatalo@alli.fi


Avainsanat:

Katso myös