Uutiset

Vaikuttavuusvalmennus keräsi kiitosta osallistujilta

Uutiset 29.5.2023

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Opintokeskus Sivis ja Osaamiskeskus Kentauri järjestivät keväällä 2023 järjestöille suunnatun valmennuksen toiminnan vaikuttavuudesta ja arvioinnista. Valmennukseen osallistui 10 organisaatiota Allianssin ja Siviksen jäsenjärjestöistä ja se toteutettiin osittain Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksella. 

Vaikuttavuus- ja arviointiosaamiselle on tunnistettu nuorisoalalla selkeä tarve, mikä käy ilmi esimerkiksi Opintokeskus Siviksen vuoden 2022 osaamistarvekyselystä. Sekä Allianssin että Osaamiskeskus Kentaurin keskeisiä tavoitteita onkin lisätä nuorisoalan vaikuttavuusosaamista eli alan toimijoiden kykyä mitata, arvioida ja viestiä oman työnsä vaikutuksista. Valmennus tarjosi osallistujille yksilöllistä valmennusta, tietopaketteja arvioinnin eri osa-alueista, sekä mahdollisuuden saada palautetta vertaisryhmässä. Valmennuksessa jokainen organisaatio laati arviointisuunnitelman tai vastaavan dokumentin oman vaikuttavuus- ja arviointityönsä kehittämisen pohjaksi. 

Valmennuksen tavoitteena oli, että osallistujat oppivat asettamaan tavoitteita ja mittareita omalle toiminnalleen, hallitsevat arviointiprosessin rakentamisen sekä osaavat valita ja käyttää työkaluja organisaationsa arvioinnin toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Valmennus keräsi paljon kiitosta osallistujilta, jotka kokivat oman vaikuttavuus- ja arviointiosaamisensa kehittyneen kevään aikana.

“Valmennus avasi uudella tavalla oven koko vaikuttavuusmaailmaan. Se on ollut aiemmin jonkinlainen yläkäsite ja tieto on ollut, että sitä pitäisi pystyä mittaamaan ja siitä kertomaan. Tämän valmennuksen myötä olen oppinut sitä tekemään ja olen myös hoksannut, että sitä pitäisi käyttää viestinnän lisäksi myös markkinoinnissa.” – valmennuksen osallistuja

Koska nuorisoalan vaikuttavuusosaamista tulee kehittää myös jatkossa, järjestämme syksyllä 2023 valmennuksen toisen toteutuksen. Haku toiseen toteutukseen on auki 20.8. asti. Lyytissä. Hae mukaan!  

Lisätietoja

Mikael Lehtonen, koulutusasiantuntija
mikael.lehtonen@nuorisoala.fi
044 796 7951


Avainsanat:

Katso myös