Välkommen på nätverksträff för svenskspråkigt ungdomsarbete!

Uutiset 23.10.2020

Det sker många strukturella och finansiella förändringar inom ungdomssektorn just nu. Vad innebär dessa förändringar för ungdomsorganisationerna och den svenska ungdomsverksamheten?

Nätverksträffen inleds med att Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar och ger en lägesrapport kring ungdomssektorn som helhet. Under träffen diskuterar vi finansiering och de svenska organisationernas roll nu och i framtiden, samt kompetenscentrens omstrukturering. Luckans utvecklingschef, Jessica Lerche kommenterar läget.

Hur ser det svenska ungdomsarbetet ut i framtiden och vilken är tredje sektorns roll? Kom med och diskutera med kollegor inom branschen.

Träffen ordnas online via Zoom och till alla anmälda skickas en Zoom-länk per epost. Anmäl dig här senast den 23 november.

Förbundsarenan, Allianssi och Luckan ordnar nätverksträffen tillsammans och träffen riktar sig till personer som arbetar kring ungdomsfrågor på förbundsnivå. Målgruppen är personer som arbetar inom en ungdomsorganisation eller med ungdomsfrågor inom en annan organisation, både inom svenskspråkiga organisationer och på svenska inom en finsk- eller tvåspråkig organisation.

Mer information:  jonna.laitinen@alli.fi

 


Avainsanat: