Valtiolla ja kunnilla vastuu taata päihdetyön resurssit

Uutiset 8.6.2005

 

Alkoholin kulutus Suomessa on ollut kasvussa viimeisen kymmenen vuoden ajan, ja erityisen voimakkaasti kulutus kasvoi vuonna 2004. Tämä on ilmennyt sosiaalisina ongelmina, terveyshaittoina sekä heikentyneenä kansalaisten turvallisuuden tunteena.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että nuorten alkoholikulutuksen kasvu on pysähtynyt. Tämä voidaan tulkita siten, että valistuskampanjat ovat ainakin osin tuottaneet tulosta. Täysin raittiiden määrä on taas lisääntynyt samalla, kun ongelmakäyttäjien käyttömäärät ovat kasvussa. Valistusta ja tukiverkostoja tulee kehittää siten että ongelmakäyttäjät huomioidaan ajoissa.

Valtioneuvoston huumausainepoliittisen toimenpideohjelman mukaan riskiryhmään kuuluville nuorille on järjestettävä erityisiä nuoriso- ja sosiaalityön muotoja. Nuorten työpaja-toiminnalla voidaan tarjota nuorille mielekästä tekemistä vapaa-aikana päihteettömissä ympäristöissä. Työpajatoiminta pyritään vakinaistamaan hallituskauden aikana. Allianssin mielestä tämä on huomioitava tulevissa ratkaisuissa.

Veriteitse leviävät tartuntataudit ovat vähentyneet ruiskujenvaihtopisteiden myötä. Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset eivät ole lisääntyneet. Myöskään huumausainekokeilut eivät näytä enää lisääntyneen, mutta arvioitu ongelmakäyttäjien määrä on kuitenkin kasvanut.

Kunnissa ei ole lääninhallitusten arvion mukaan lisätty päihdehoitoa kasvaneen tarpeen mukaisesti. Joka neljännessä kunnassa päihdehuollon määrärahat loppuivat jo alkusyksystä 2004. Osassa kuntia katkaisuhoitoa ei ole järjestetty lainkaan. Katkaisu- ja vieroitushoitoa tulisi kehittää niin, että hoitoon pääsee kaikissa kunnissa välittömästi. Valtiolla ja kunnilla on vastuu taata tarvittavat resurssit toimivan päihdetyön takaamiseksi.

Allianssi pitää STM:n terveyden edistämiseen tarkoitetun harkinnanvaraisen määrärahan painopisteitä vuodelle 2006 hyvinä. Varoja myönnetään päihteiden käytön ja päihdehaittojen ehkäisyyn, ja muuhun terveyden edistämiseen. Allianssin mielestä etusijalle on asetettava hankkeet jotka tukevat huumausaine- ja alkoholipolitiikkaa koskevien päätösten toimeenpanemista sekä hankkeita, jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin sekä heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin.

lisätietoja:
puheenjohtaja Antti Kaikkonen, gsm. 050-511 3160, varapuheenjohtaja Katri Söder, gsm. 040-773 9303, suunnittelusihteeri Christian Wentzel, 040-900 4889


Avainsanat: