Vammaisjärjestöjen vetoomus eduskunnalle

Uutiset 5.5.2004

 

Oikeus olla nuori

Opiskelu, työ ja vapaa-aika ovat jokaisen nuoren perusoikeuksia. Vammainen nuori tarvitsee näiden oikeuksien toteutumiseen yksilöllisiä ja riittäviä palveluja, kuten henkilökohtainen avustajajärjestelmä, kuljetuspalvelut ja tulkkipalvelut. Riittävien palvelujen avulla voidaan turvata vammaisten nuorten täysipainoinen elämä.

Vammaista nuorta tulee kannustaa itsenäiseen ammatinvalintaan ja päätöksentekoon. Opiskeluympäristön tulee olla saavutettava ja yksilön erityistarpeet huomioiva. Oppilaitosten esteettömyyden lisäksi huomiota pitää kiinnittää myös opetusmateriaalien ja opetusmenetelmien sovellettavuuteen. Valaistus ja akustiikka tulee huomioida erityisesti aistivammaisten opiskelijoiden kohdalla.

Opiskelun lisäksi työ on tärkeä perusasia nuoren elämässä. Vammaisen nuoren on saatava käyttöönsä riittävät apuvälineet työn tekemiseksi. Hänelle on järjestettävä sopivat työolosuhteet viimeistään siinä vaiheessa, kun työ alkaa. Työvoimahallinnossa työskenteleviä on koulutettava palvelemaan vammaista työnhakijaa. Nuori vammainen tulee nähdä voimavarana avoimilla työmarkkinoilla.

Lainsäädännön aiheuttamia esteitä on poistettava. Työntekijöiden lukumäärän mukaan asteittain lisääntyvä työnantajien eläkevastuu vähentää kiinnostusta vammaisia työnhakijoita kohtaan yli 50 työntekijän yrityksissä. Vammaisjärjestöt ovat jo pitkään vaatineet yhteisen rahaston perustamista, joka vastaisi työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien vammaisten eläkekustannuksista.

Jokaisen nuoren elämässä vapaa-ajalla, harrastuksilla ja sosiaalisilla suhteilla on keskeinen rooli. Kunnallisessa nuorisotyössä kaikille avoin nuorisotalotoiminta ja tilojen saavutettavuus edistää vammaisten ja vammattomien nuorten integraatiota sekä ehkäisee syrjäytymistä. Vammaiselle nuorelle tulee taata hänen tarvitsemansa palvelut, kuten tulkit, kuljetuspalvelut ja henkilökohtaiset avustajat, myös vapaa-aikana.

Helsingissä 5.5.2004

Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö (VNY)
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi


Avainsanat: