Uutiset

Vinkkaa nuorelle näistä hankehauista ja koulutuksista!

Uutiset 6.9.2021

Kokosimme tähän uutiseen meille ilmoitettuja nuorille suunnattuja koulutuksia, kilpailuja ja hankehakuja. Vinkkaathan näistä nuorelle!

Voit kopioida ohjelmien infotekstit sellaisenaan omiin kanaviinne. 

Loppuun on nostettu lisäksi nuorisoalan toimijoille suunnattu rahoitusinfo Erasmus+-osallisuushankkeista.

Rauhanlähettiläskoulutukseen haetaan 18-29-vuotiaita rauhantyöstä kiinnostuneita nuoria

Koulutus 25.9.-11.12. etäyhteydellä / Hakuaika 1.-13.9. / Lue lisää ja hae mukaan!

Rauhanjärjestö Sadankomitea järjestää etäyhteyksin 25.9.-11.12. rauhanlähettiläskoulutuksen, joka tarjoaa rauhantyötä tukevaa tietotaitoa, osaamista ja verkostoja nuorille.

Koulutuksen aikana pääsee perehtymään monipuolisesti rauhanjärjestöjen tekemän rauhantyön ydinkysymyksiin ja vaikuttamiskeinoihin. Lopuksi osallistujia autetaan löytämään itselleen mielekäs tapa edistää rauhaa elämässään. Kouluttajina toimii rauhankysymysten asiantuntijoita, jotka toimivat esimerkiksi kansalaisjärjestöissä, tutkijoina, viranomaisina ja päättäjinä.

Koulutukseen haetaan eri taustoista tulevia 18–29-vuotiaita osallistujia. Hakuaika on 1.-13.9. Hakijoiden valinnassa painotetaan ennen kaikkea osallistujan motivaatiota ja sitoutumista koulutukseen. 

Nord StarT -ilmastonmuutoskilpailu kannustaa ideoimaan konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan

Kilpailun hakuaika 2.8.-30.11. / Lisätietoja saat täältä!

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää syksyllä 2021 pohjoismaisen Nord StarT -ilmastonmuutoskilpailun osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakauden 2021 ohjelmaa. Kilpailu järjestetään yhteistyössä LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelman kanssa ja sen tavoitteena on osallistaa lapsia, nuoria ja aikuisia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ideoimaan yhdessä konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Nord StarT -kilpailuun osallistutaan kertomalla toteutetuista projektitöistä sekä hyvistä opetuskäytänteistä verkkolomakkeella.

Kilpailussa on kaksi sarjaa

  1. Lasten, nuorten tai korkeakouluopiskelijoiden tiimityönä toteuttamat projektityöt
    Ota ystäväsi mukaan ja näyttäkää yhdessä miten ilmastokriisi torjutaan!
  2. Opettajien ja kasvattajien hyvät opetuskäytänteet
    Jaa kollegoillesi opetusideasi ja mallisi ilmastonmuutoksen käsittelyyn varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Nuorille suunnatut Toiveista totta -työpajat – Kohti omaa solidaarisuushanketta! (online)

Työpajan aloituskerta ti 7.9. tai to 9.9. / Rahoituksen hakuaika päättyy 5.10. / Lisätiedot ja ilmoittatuminen täällä!

Hei nuori! Onko sinulla idea siitä, kuinka maailmaa muutetaan? Haluaisitko elävöittää ja kehittää naapurustoasi, järjestää esteettömän kaupunkikierroksen tai tarjota monikulttuurista pyöräpajatoimintaa? Oletko saanut sosiaalisen eristyksen ja etäyhteyksien aikana solidaarisuusidean, mutta resurssit idean toteuttamiseen vielä puuttuvat?

EU tarjoaa tukea solidaarisuutta edistäville nuorten projekteille. Vuoden kestävää hanketta varten voi saada jopa 6 000 euroa Euroopan solidaarisuusjoukoilta.

Toiveista totta -pajat auttavat tuen hakemisessa. Työpajat  on suunnattu oman Solidaarisuushankkeen toteuttamisesta ja rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille 18-30 vuotiaille. Rahoitusta voi hakea vähintään viiden nuoren porukka.

Syyskuussa järjestettävissä etätyöpajoissa esitellään aiemmin toteutettuja projekteja, autetaan hahmottelemaan ideasta projektisuunnitelma, selvennetään EU:n hakemusjargonia ja tarjotaan ammattilaisten tukea ja mentorointia hakemusten työstämiseen. Omaa ideaa on myös mahdollisuus pallotella asiantuntijoiden kanssa! 

Rahoituksen hakuaika päättyy 5.10.2021 ja avustuksen saatuaan oman projektin voi käynnistää vuoden 2022 alusta. 

Hakemukseen tähtäävien työpajakertoja on neljä. Aloituskerran kohdalla voit valita kahdesta vaihtoehtoisesta ajankohdasta: tiistaina 7.9. klo 17–19 tai torstaina 9.9. klo 17–19. 

Erasmus+ nuorisoala: Hakuinfot nuorten osallistumishankkeista

3.9. / 9.9. / 14.9. / 30.9. / Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Erasmus+ Nuorten osallistumishankkeessa 13-30-vuotiaita nuoria kannustetaan kokeilemaan, testaamaan ja seuramaan uudenlaisia tapoja lisätä nuorten osallistumista, kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia. 

Yleishyödylliset järjestöt, yhdistykset, vapaamuotoiset nuorten ryhmät, paikalliset ja alueelliset julkisyhteisöt kuten kunnalliset nuorisotoimet, seurakunnat ja maakuntaliitot voivat tukea nuoria hankkeiden toteuttamisessa. Syyskuussa järjestetään lyhyitä rahoitusinfoja, tule kuulolle, kyselemään ja keskustelemaan! 

Hankkeissa nuoret saavat yhteiskunnassa äänensä esille ja voivat vaikuttaa heille merkittäviin asioihin. Samalla hankkeet innostavat vaikuttamaan, lisäävät tietoa EU:sta ja sen arvoista sekä tukevat nuorilähtöistä osallistumista. Hanke voi olla paikallinen, alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen ja se tapahtuu kouluajan ulkopuolella. 

Katso myös