Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön julkaistu

Uutiset 23.4.2018

Kaikki mukana? Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön auttaa suunnitelmallisessa yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Asiantuntijamme Laura Heinosen ja Rauhankasvatusinstituutin Riikka Jalosen kirjoittama opas yhdenvertaisuussuunnitteluun nuorisotyössä on julkaistu. Kaikki mukana? -oppaan tuotti ja julkaisi Koordinaatti ja se on saatavilla kevään aikana myös painotuotteena.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on organisaation johtamisen ja kehittämisen työväline, johon kuuluu nykytilanteen kartoitus, kehittämistavoitteiden määrittely ja yhdessä sovitut toimenpiteet muutosten aikaan saamiseksi. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää suunnitelman tekemistä viranomaisilta, oppilaitoksilta ja työnantajilta. Kunnan yhdenvertaisuussuunnitelmassa tulisi näkyä myös nuorisotyö ja sitä toteuttava henkilökunta.

Yhdenvertaisuussuunnittelu on vaikuttavinta, kun se ulotetaan konkreettisen toiminnan tasolle.

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön tukee yhdenvertaisuussuunnittelun prosessia joko nuorisopalveluiden tai yksittäisen nuorisotyön toiminnan tasolla. Siitä löytyy sovellettavaa tietoa myös muilla sektoreilla hyödynnettäväksi. Opas keskittyy ns. toiminnalliseen yhdenvertaisuussuunnitteluun, eli nuorisotyössä toteutettavaan toimintaan ja nuorten kohtaamiseen. Työpaikan yhdenvertaisuussuunnittelusta saa tietoa ammattiliitoista ja Työsuojeluviranomaisilta.

”Yhdenvertaisuussuunnittelu on vaikuttavinta, kun se ulotetaan konkreettisen toiminnan tasolle. Olemme Riikan kanssa auttaneet molemmat työssämme monia nuorisoalan toimijoita yhdenvertaisuuden edistämisessä. Allianssin koulutuksilla ja asiantuntijapalveluilla voidaan tukea nuorten kanssa toimivia järjestöjä ja kouluille on jo olemassa hyviä oppaita. Kunnallisesta nuorisotyöstä on kuitenkin puuttunut laajasti saatavilla oleva ja työn erityispiirteet tunnistava tukimateriaali. Koordinaatissa oli huomattu sama tarve, niinpä yhdistimme voimamme! Toivottavasti tulos on hyödyksi ja avuksi monille!” sanoo Laura Heinonen.

Kaikki mukana? -oppaassa on tietoa yhdenvertaisuudesta nuorisotyössä sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja käsitteistä. Opas johdattelee yhdenvertaisuussuunnittelun prosessin vaiheiden läpi. Matkalla tarjotaan vinkkejä työskentelyyn työyhteisön ja nuorten kanssa. Oppaaseen on koottu työpajojen runkoja, harjoituksia ja muiden tahojen tuottamia materiaaleja suunnitteluprosessissa hyödynnettäväksi. Lisäksi siinä on alalla toimivien ja kokemusasiantuntijoiden kirjoittamia näkökulmia ja esimerkkejä käytönnön työstä. Opas käännetään kesän aikana myös ruotsin kielelle.

Tutustu oppaaseen tästä.

Lisätietoa:
Laura Heinonen
Asiantuntija, yhdenvertaisuus


Avainsanat: