Ystävyysseurojen ja kulttuurilehtien tukia ei saa leikata

Uutiset 20.11.2016

 

Toimivan demokratian kannalta kansalaisjärjestöillä ja niissä tehtävällä vapaaehtoistyöllä on keskeinen rooli. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on hyvin huolestunut budjetissa opetusministeriön sektorilla ilmaistuista suunnitelmista leikata eräiden kansalaistoiminnan sektorien rahoitusta merkittävästi.

Ystävyysseuratoimintaan on viime aikoina myönnetty vuosittain noin 2,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 tulo- ja menoarvioesityksessä tukea ehdotetaan vähennettäväksi noin 1,2 miljoonaan euroon. Avustus vähenisi 56 prosenttia.

Lisäksi tuettavien ystävyysseurojen määrää leikataan selvitysmies Markku Linnan raportin mukaisesti ”vain muutamaan Suomen kannalta keskeiseen seuraan” jotka toimivat Suomen ja sen naapurimaiden välillä. Näin Suomi vetäytyy omaan nurkkaansa ja vähentää kansalaisyhteyksiä muualle maailmaan.

Ystävyysseurat edistävät Suomen ja suomalaisten suhteita kohdemaihinsa. Ystävyysseurat lisäävät kulttuurivaihtoa ja kansalaisten vuorovaikutusta.

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2007 osoitetaan kulttuurilehtien tukemiseen 679 000 euroa. Tämä merkitsee 121 000 euron vähennystä vuoden 2006 tasoon, eli yli 15 prosentin leikkausta.

Monasti lehtiä tehdään niukoin resurssein, usein suurimmalta osalta vapaaehtoistyönä ja usein julkaisijana on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhteisö. Valtion tuen väheneminen vaikuttaa dramaattisesti lehtien toimintaedellytyksiin.

Kyseessä on huolestuttava kehityssuunta paitsi yksittäisten lehtien, myös yhteiskunnan ilmaisuvapauden ja median moniäänisyyden kannalta. 120 tuettua kulttuurilehteä ovat väyliä kulttuurista, tieteestä, taiteesta ja uskonnosta käytävälle keskustelulle. Kulttuurilehdet ovat myös tärkeitä kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta, ne suovat monille muutoin vaietuille aiheille pääsyn julkisuuteen ja palvelevat pieniäkin yleisöjä.

Valtion tuki kansalaistoimintaan on minimaalista verrattuna siitä saatavaan kansalliseen hyötyyn. Kaikki kansalaistoiminnan jo ennestään niukkaan tukeen suunnatut leikkaukset vaarantavat kansalaistoimintaa merkittävästi. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä valtion tukia ystävyysseuroille ja kulttuurilehdille ei saa leikata.


Avainsanat: