Allianssi: Hallituksen budjettiesitys vaarantaa Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän

Uutiset 22.8.2007

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n mukaan hallitus on lipeämässä eduskunnan päättämästä tuotonjakolaista ja vaikeuttaa Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän säilymistä.

Hallitus on siirtänyt lakisääteisiä menoja budjettiesityksessään veikkausvoittovarojen piiriin. ”Tämä on märkä rätti suomalaiselle kansalaistoiminnalle ja eduskunnan päätöksille”, toteaa Allianssin puheenjohtaja Ossi Heinänen. Budjettiehdotuksessa on siirretty budjettivaroista maksetut Kansallisoopperan ja Kansallisteatterin avustukset, Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokulut sekä kulttuurilaitosten tilakustannuksia veikkausvoittovarojen piiriin. Käyttämällä veikkausvoittovaroja aikaisemmin budjetista rahoitettuihin menoihin, hallitus lipeää tuotonjakolain hengestä ja vaikeuttaa Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän säilymistä Suomessa.

Allianssi vaatii, että budjetissa on Veikkauksen tuotto jaettava eduskunnan päättämän tuotonjakolain mukaisesti. Tuotonjakolakiin sisältyvä 10 prosentin harkinnanvarainen osuus on jaettava edellisten vuosien tapaan jakosuhteen mukaan taiteelle, tieteelle, liikunnalle ja nuorisotyölle. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen mukaan vuonna 2008 Veikkauksen tuottoa jaetaan edunsaajille 394,2 miljoonaa euroa. Allianssin mielestä Veikkauksen yksinoikeus rahapelien järjestämiseen on koko Suomen etu ja turvaa parhaiten taiteen, tieteen, liikunnan ja nuorisotyön asemaa maassamme.

Vaikka kirjastomäärärahojen siirtäminen budjettirahoituksen piiriin on vapauttanut Veikkauksen voittovaroja varsinaisten edunsaajien käyttöön, nuorisotyö pääsi lamavuosien leikkauksia edeltävälle tasolle vasta vuonna 2006. Kirjastomäärärahojen siirto jatkuu vielä vuoteen 2009, mutta edunsaajien määrärahojen kasvu tasaantuu.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä vuoden 2008 budjettiehdotukseen sisältyvän 2,6 miljoonan euron määrärahalisäys työpajatoiminnalle on erittäin tervetullut. Vuoden 2008 budjetissa työpajatoimintaan osoitetaan 7,1 miljoonaa euroa. Jotta työpajatoimintaa voitaisiin edelleen kehittää ja laajentaa koko maan kattavaksi, eikä nuorten työllistämis- ja koulutustakuu vaarantuisi, määrärahaa pitäisi tämän hallituskauden aikana korottaa 9,7 miljoonaan euroon. Allianssi muistuttaa, että nuorten työttömyysaste on tällä hetkellä 18%, kun yleinen työttömyysaste on 7%.

Lisätietoja: puheenjohtaja Ossi Heinänen p. 040 545 0994, varapuheenjohtaja Laura Simik p. 044 063 2238 ja pääsihteeri Jukka Tahvanainen p. 040 900 4875. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. on suomalaisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön etu- ja palvelujärjestö. Allianssi on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka tarkoituksena on muun muassa edistää osallistumista päätöksentekoon ja nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi. Lisätietoa www.alli.fi

Veikkauksen tuotonjako
– Taide 38,5 %
– Tiede 17,5 %
– Liikunta 25 %
– Nuorisotyö 9 %
– Harkinnanvarainen 10 %

Nuorisotoiminnan tunnuslukuja
– tuettuja järjestöjä 105, joissa 850 000 nuorta
– kunnissa 1100 nuorisotilaa ja 3400 nuorisotyöntekijää
– valtakunnallisia nuorisokeskuksia 10
– aamu- ja iltapäiväkerhoja 1600
– nuorten tieto- ja neuvontapisteitä 120
– kulttuurisen nuorisotyön hankkeita 9400

Työpajatoiminta
– Kohde: Työpajatoiminnan kohteina ovat työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneet tai työvoiman ulkopuolella olevat nuoret, yhteensä melkein 70 000 nuorta.
– Volyymi: Vuosittain 7500 nuorta.
– Teho: Pajajakson jälkeen koulutukseen, työelämään tai muihin yhteiskunnan toimenpiteisiin sijoittuu 70 % nuorista.


Avainsanat: