Allianssi hallitusohjelmasta: ”Työeläkemuutostyöryhmään nuorten edustus”

Uutiset 28.6.2011

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman käsittely aloitetaan eduskunnassa tänään. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on tehnyt ohjelmasta oman arvionsa.

Hallitusohjelma sisältää runsaasti nuorten ja nuorisotyön kannalta myönteisiä esityksiä. Varsinkin nuorisotyöttömyyteen aiotaan pureutua tosissaan.

Hallitusohjelman kunnianhimoisena tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 72 %:iin ja työttömyyden laskeminen 5 %:n tasolle. Osana työllistämistoimia toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.
Lisäksi nuorille suunnattua työvoimapoliittista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta lisätään. Myös menestykselliseksi osoittautunut etsivän nuorisotyö laajennetaan koko maahan ja nuorten työpajatoimintaa kehitetään.

Nuorille kohdennettujen työllisyyttä edistävien toimien lisäys valtion menoihin on 60 miljoonaa euroa vuodessa. Allianssi toivoo panostuksen olevan riittävä. 
Tähän nähden on omituista, että nuorisotyön budjettirahoituksesta, jolla on nimenomaisesti rahoitettu etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa, ollaan siirtämässä 6 miljoonaa euroa maksettaviksi budjettikehyksen ulkopuolella olevista veikkausvoittovaroista. Tämä leikkaus nuorisotyön rahoituksessa hankaloittaa nuorisotyön uudistusten toteutumista. Allianssi vastustaa leikkauksen tekemistä.

Allianssi katsoo ilolla, että hallitusohjelman mukaan demokratiakasvatusta kehitetään erityisesti oppilaitoksissa sekä säädetään peruskoulun ja toisen asteen oppilaskunnista. Tätä kautta vahvistetaan nuorten osallisuutta ja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista.

Hallituskauden aikana kehitetään työeläkejärjestelmää ja asetetaan työryhmä arvioimaan työeläkeindeksijärjestelmän mahdollisia muutostarpeita. Hallitusohjelman mukaan varmistetaan, että eläkkeensaajien edustus on mukana selvitystyössä. Työryhmä kuulee muita työnsä kannalta tärkeitä sidosryhmiä. Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta katsoen olisi suotavaa, että työryhmässä – samoin kuin muissakin vastaavissa ryhmissä – olisi myös tulevien eläkeläisten eli nuorien edustus. Sukupolvien välinen tasa-arvo on hallitusohjelman mukaan hallituksen keskeinen päämäärä, joten sen tulisi näkyä kaikissa työura- ja eläkeratkaisuissa.

Hallitusohjelman mukaan hallitus tukee vapaata kansalaistoimintaa ja sivistystä. Kansalaistoiminta rahoitetaan suurelta osin Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen tuotolla. Hallitusohjelmassa mainittu arpajaisveron korottaminen 2 prosenttiyksiköllä – joka tuottaa valtion kassaan lisäveroja 34 miljoonaa euroa – on kuitenkin suoraan pois kansalaistoiminnasta.

Allianssin haaste nuorisoministeri Arhinmäelle

Kulttuuri- ja urheiluministerinä – siis myös nuorisoministerinä – aloittaa Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki. Arhinmäki voitti viime eduskuntakaudella nuorisoasioissa kunnostautuneiden kansanedustajien Kultainen Kypärä -kisan. Voidaan siis olettaa, että kulttuuri- ja urheiluministerillä on osaamista ja kiinnostusta nuorisoasioissa. Eräässä haastattelussa Arhinmäki on todennut, että hän haluaa profiloitua muutenkin kuin ”potkupalloministerinä”. Niinpä Allianssi haastaa ministeri Arhinmäen ja eduskunnan jalkapallokerhon jalkapallo-otteluun osoittaakseen, että nuorisotyökin on tärkeä kenttä.


Avainsanat: