Allianssi huolissaan nuorisotyöttömyyden kasvusta

Uutiset 26.1.2009

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on erittäin huolissaan nuorisotyöttömyyden nopeasta kasvusta. Allianssi vaatii välittömiä toimia, jotta työttömyyden kasvu saadaan pysäytettyä.
Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä on vuodessa kasvanut lähes 18 %. Vastaavasti muissa ikäluokissa työttömien määrä on kasvanut 6-7 %. Marraskuussa nuorten työttömien määrä nousi 4 500:lla.

 

– Nuoret ovat työmarkkinoiden haavoittuvin ryhmä, muistuttaa Allianssi puheenjohtaja Ossi Heinänen.

– Talouskriisi vaikeuttaa työllistymistä, työmarkkinoille pääsyä ja pysyvien työpaikkojen saamista entisestään. Samalla nuoret ovat tulevaisuuden voimavara, koulutettu ja osaava sukupolvi. Nuorten odotetaan huolehtivan Suomen menestymisestä jatkossa.

 

Allianssin mielestä nuorten työllisyydestä on huolehdittava esimerkiksi parantamalla nuorten työelämävalmiuksia ja suuntaamalla koulutusta vastaamaan paremmin työelämän muuttuvia tarpeita. Tämä tarkoittaa opintojen ohjauksen tehostamista sekä työharjoittelumahdollisuuksien lisäämistä.

 

Nuorten työnhakuprosessin tukeminen on nostettava keskeiseksi tavoitteeksi. Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut saattavat kuormittua työttömyyden lisääntyessä. Tällöin nuorille ja kokemattomille työnhakijoille tulee järjestää riittävästi henkilökohtaista työnhaun ohjaus- ja tukipalvelua. Työnhaussa myös nuorten koulutuksen lisäksi esimerkiksi harrastuksissa opitut tiedot ja taidot tulisi nähdä erityisinä vahvuuksina. Allianssi esittää, että keskusteluun nostetaan mahdollisuus nuoria työllistävien yritysten tukemiseen sekä nuorten erityiseen irtisanomissuojaan. Myös nuorten yrittäjyyteen on kiinnitettävä huomiota.

 

– Tämän päivän toimenpiteillä luodaan huomisen mahdollisuuksia, toteaa puheenjohtaja Heinänen. Euroopan komissio on nostanut nuorison aseman ja vaatimukset työllisyyden turvaamiseksi erityisasemaan. Samaa tarvitaan kansallisella tasolla. Nuoret on huomioitava erityisryhmänä hallituksen toteuttaessa elvytystoimia.


Avainsanat: