Allianssi järjestää kaikille avoimen Strategiatrilogia-koulutuskokonaisuuden keväällä 2019

Uutiset 5.2.2019

Valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma 2017-2019 ohjaa pitkälti nuorisoalaa ja nuorisotyötä Suomessa. Tavoitteita ovat mm. lasten- ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen, syrjäytymisen väheneminen, nuorten lisääntyneet osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, nuorten mielenterveysongelmien väheneminen ja lisääntynyt tuki työllistymiseen ja itsenäisen elämän rakentamiseen. Onnistuisimmeko alalla entistäkin paremmin vastaamaan tavoitteisiimme, jos suunnittelemme toimintamme aina strategisen jämäkästi?

Allianssi järjestää nuorisoalan toimijoille kolmiosaisen Strategiatrilogia-koulutuskokonaisuuden keväällä 2019. Koulutuksessa tutustutaan strategisen suunnittelun merkitykseen, kuullaan hyviä case-pohjaisia strategisen suunnittelun esimerkkejä, etsitään konkreettisia strategisia työkaluja ja opitaan toisilta.

Strategia-koulutuksen ensimmäisessä osassa sukelletaan strategiatyön ymmärrykseen ja ytimeen kouluttajamme  Esa Lehtisen (FM, EMBA) johdolla: “Strategian laatiminen ei saa olla mitään hienojen termien taakse piiloutunutta salatiedettä, vaan sen pitää olla kaikkia innostava prosessi, joka syntyy kaikkien strategian tekemisessä mukana olevien ihmisten  vuoropuhelun avulla. Strategiatrilogian ensimmäisen osan tavoitteena onkin antaa osallistujille käytännön tietoa strategian perusolemuksesta, strategiaprosessin eri vaiheista, onnistumisen osatekijöistä sekä siitä, miten strategia muutetaan käytännön toiminnaksi. Lisäksi tarkoituksena on antaa osallistujille rohkeutta kohdata strategian haasteita sekä tuoda esille mahdollisia syitä, jotka voivat estää strategian toteutumisen. Punaisena lankana on innostaa ja sparrata osallistujia heidän tekemässään strategiatyössä. Esitys perustuu teorian lisäksi, keskusteluihin, pieniin ryhmätöihin sekä käytännön esimerkkeihin strategiasta ja sen rakentamisesta. Sisällössä pyritään ottamaan huomioon myös osallistujien omia tarpeita ja kokemuksia strategiatyöstä.”

“ Trilogian toisessa osassa kuulemme hyviä esimerkkejä strategisesta suunnittelusta, niin nuorisoalan järjestö-, kuin kunnalliselta puolelta. Samalla tutustumme myös joihinkin strategisiin työkaluihin, kuten tuloskorttiin (BSC, Balanced Score Card). Viimeisellä kerralla on luvassa sparrausta oman toiminnan strategiseen suunnitteluun. Olemme tästä koulutuskokonaisuudesta erittäin innoissamme, olemmehan tärkeän asian äärellä”  kertoo Allianssin palvelujohtaja Jonna Laitinen.

Tervetuloa mukavaan ja tehokkaaseen strategia-koulutukseen!

Koulutuspäivät:

27.2.2019   Ota Strategia haltuusi!

2.4.2019     Näin me teemme strategiaa!

6.6.2019     Oma strateginen suunnitteluni!

Voit osallistua kaikkiin tilaisuuksiin tai vain yhteen. Jokaiseen tilaisuuteen tulee kuitenkin ilmoittautua erikseen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen seuraavista linkeistä:

Osa 1: https://www.lyyti.fi/reg/Strategiakoulutus_osa_1_9456

Osa 2: https://www.lyyti.fi/reg/Strategiakoulutus_osa_2_4667

Osa 3: https://www.lyyti.fi/reg/Strategiakoulutus_osa_3_2384


Avainsanat: