Allianssi: Kehysriihen työllisyysrahoilla autettava nuoria työuran alkuun

Uutiset 6.4.2016

 

Hallitus päätti kehysriihessään panostuksista työllisyyteen ja opintotuen jättileikkauksista. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi vaatii hallitukselta toimia, jotta Suomeen ei synny väliinputoajien sukupolvea.

Allianssi kiittää, että hallitus etsii keinoja työllisyyden kohentamiseen. Hallitus lieventää aiemmin tekemiään säästöjä kohdentamalla 37 miljoonaa euroa työkokeiluihin, starttirahoihin ja palkkatukiin sekä mahdollistaa työttömyysetuuksien käyttämisen liikkuvuusavustuksen, starttirahan ja palkkatuen rahoittamiseen. 

”Työllisyysvarat ovat edelleen tarpeeseen nähden niukat, joten nyt on varmistettava, että ne kohdennetaan viisaasti,” vaatii Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö. ”Nuorten korkea työttömyys vaatii toimia, jotta Suomeen ei synny väliinputoajien sukupolvea. Nuorten on saatava tukea työllistymiseensä jo ennen kuin heidän työttömyytensä pitkittyy ja syrjäytymisriski kasvaa. Varoja tulee kohdistaa Sanssi-tukeen ja oikeus siihen palauttaa koskemaan työttömiä nuoria heti työttömyyden alusta asti,” Rämö jatkaa.

Opintotuen saajille päivä on musta. Hallitus vahvisti valtavat säästöt opintotukeen. Muutos merkitsee noin 80 euron leikkausta kuukausittaiseen opintorahaan. Opintotukiaika lyhenee jopa kymmenellä kuukaudella 54 tukikuukauteen.

Myönteistä on, että vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden opintorahaan poistuu ja opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin.

Kokonaisuutena opintotuen muutokset kuitenkin merkitsevät, että opiskelijat ovat yhä vahvemmin lainan varassa, vaikka työmarkkinoilla valmistuvia nuoria odottaa epävarmuus työllistymisestä ja aiempia sukupolvia matalampi palkkataso. Hallituksen päätös voimistaa kehitystä, jossa nuorista on tulossa Suomen köyhin väestönosa.

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ovat kehysriihen suurimpia häviäjiä. Perusturvaan tehdään 195 miljoonan euron säästö ja kuntien sote-palveluille harkitaan vähimmäismaksurajoja. Lisäksi jo valmiiksi alas ajetuista kehitysyhteistyövaroista tehdään jälleen 25 miljoonan lisäleikkaus.

”Hallituksen on arvioitava leikkaustensa kokonaisvaikutukset nuoriin ja ryhdyttävä toimiin sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Kasautuvat leikkaukset koulutuksesta, nuorisotakuusta, opintotuesta ja palveluista yhdessä nuorten heikon työmarkkinatilanteen ja tulokehityksen, kasvavan hoivavastuun ja eläkemaksutaakan kanssa uhkaavat synnyttää Suomeen väliinputoajien sukupolven. Jokaisen suomalaisen tuleva hyvinvointi riippuu nuorten pärjäämisestä – siihen on annettava riittävät eväät,” Rämö summaa.


Avainsanat: