Allianssi lausui siviilipalveluslain muutoksista

Uutiset 16.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta.

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry kiittää mahdollisuudesta lausua ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa.

Allianssi pitää siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiota perusteellisesti valmisteltuna ja kiittää työryhmää sen hyvästä työstä.

Allianssi pitää siviilipalveluslain muutoksia pääosin kannatettavina ja tarpeellisina. Erityisesti esityksen ehdotukset täydennyskoulutuksen ikärajan poistamisesta sekä valtion palveluspaikoille maksaman majoituskorvausjärjestelmän muuttamisesta ja korvauksen korotuksesta saavat Allianssilta kiitosta.

Allianssin vaikuttamistoiminnan keskiössä on nuorten yhdenvertainen kohtelu, osallisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Allianssi yhtyy YK:n ihmisoikeuskomitean näkemykseen siitä, että Suomen siviilipalvelusjärjestelmä on pituudeltaan rangaistuksenomainen. Siviilipalveluksen pituuden tulisi vastata paremmin keskimääräistä varusmiespalveluksen suoritusaikaa. Allianssi yhtyy myös ihmisoikeuskomitean ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusasiamiehen Suomelle antamaan huomautukseen totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista.

Allianssi suhtautuu kriittisesti siviilipalveluksen täydennyskoulutuksen konseptiin. Nykyisessä muodossaan täydennyskoulutus näyttäytyy välineeltä vähentää reservistä poistumisen halukkuuttaa. Lakimuutoksessa esitetty poikkeusolojen aikaisten palveluspaikkojen kirjaaminen lakiin voi kuitenkin lisätä täydennyskoulutuksen mielekkyyttä.
 

Helsingissä 10.08.2018
 

Elisa Gebhard, puheenjohtaja & Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja


Avainsanat: