Allianssi lausui yleisen asevelvollisuuden kehittämisestä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisestä

Uutiset 4.5.2020

Allianssi lausui 29.4.2020 puolustusministeriön pyynnöstä yleisen aselvelvollisuuden ja maanpuolustusvelvollisuutta selvittävälle parlamentaariselle komitealleParlamentaarisen komitean tehtävänä on pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti selvittää yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Tavoitteena on korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen.

Allianssin lausunnon keskeiset huomiot:

  • Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä on sukupuolten kannalta epätasa-arvoinen. Siviilipalvelusjärjestelmän kestoa tulee tarkastella YK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaisraportin huomioiden perusteella. Järjestelmässä on ongelmia myös sukupuolen moninaisuuden ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kannalta.
  • Komitean työskentelyssä on kiinnitettävä huomiota kutsunnoissa hylkäämiseen ja varusmiespalveluksen keskeyttämiseen liittyviin syihin ja seurauksiin.
  • Kutsunnat tulee ulottaa koko ikäluokkaan ja näin mahdollistaa viranomaisten tarttuminen syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin.
  • Nuorten osallisuutta asevelvollisuuden kehittämisessä on vahvistettava, sillä uudistus koskee keskeisesti nuoria. Allianssi ehdottaa puolustusministeriöön perustettavaksi omaa nuorten paneelia.

Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan täältä

Lisätietoja:
Katja Asikainen, vaikuttamisen asiantuntija
katja.asikainen@alli.fi / puh. 044 3141 324

Kuva: Varusmiesliitto ry


Avainsanat: