Allianssi: Nuoret mukaan eläkepöytiin

Uutiset 28.4.2009

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi vaatii nuorten huomioimista eläkepäätöksiä tehtäessä. Allianssin mielestä eläkeryhmään on saatava nuorten edustus, sillä työurien pidennys vaikuttaa heidän elämäänsä kaikkein eniten.

– Näin huolehdittaisiin siitä, että eri sukupolvien näkemykset eläkeasioihin tulevat huomioiduksi, toteaa Allianssin puheenjohtaja Ossi Heinänen. Työn johtamisessa ja työviihtyvyydessä esiintyvät ongelmat johtavat usein eläköitymiseen liian nuorena. Näihin seikkoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kolmikantaan perustuva työryhmä hakee vuoden loppuun mennessä vaihtoehtoisia malleja hallituksen linjaukselle eläkeiän alarajan nostamisesta. Tavoitteena on nostaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Allianssin mielestä on kansantaloudellinen välttämättömyys, että työuria pidennetään.

Nuorisotyöttömyydessä uusi huippu

Tämän päivän uutisten mukaan seuraavan kahden vuoden aikana menetetään se työllisyyden kasvu, joka on nousukauden aikana tapahtunut. Maaliskuun työttömyyslukujen mukaan nuorisotyöttömyys on noussut uuteen huippuun. Nuorten kohdalla erityinen ongelma on työmarkkinoille pääsy, jota on helpotettava kaikin keinoin.

Allianssin mielestä nuorten työllisyydestä on huolehdittava esimerkiksi parantamalla nuorten työelämävalmiuksia ja suuntaamalla koulutusta vastaamaan paremmin työelämän muuttuvia tarpeita.

– Vetoan työmarkkinajärjestöihin ja valtioon, että ne tekisivät kaikkensa nuorten työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkojen turvaamiseksi, sanoo Ossi Heinänen.

Hallitus linjasi politiikkariihessään pyrkimyksen nostaa nuorten työllisyysastetta ja saada nuoret aikaisemmin opiskelemaan sekä nopeammin opiskeluista työelämään. Vuoden lisäämisen työuriin lasketaan parantavan valtion taloutta vuositasolla noin 3 miljardilla eurolla.

Suomalaisten keski-ikä kohoaa nopeammin kuin yhdessäkään muussa Euroopan maassa. Suomalaisten elinikä on noussut viimeisten 20 vuoden aikana jo 4,5 vuotta. Työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat pienempiä kuin työmarkkinoilta eläkkeelle poistuvat ikäluokat. Vuonna 2030 Suomessa on peräti 600 000 yli 65-vuotiasta nykyistä enemmän ja yli 200 000 työikäistä vähemmän kuin nyt. Nyt sata työikäistä huolehtii noin viidestäkymmenestä lapsesta ja vanhuksesta, mutta vuonna 2030 huolehdittavia on jo 75 sataa työikäistä kohden.


Avainsanat: