Allianssi: Nuorten yhteiskuntatakuun oltava ratkaisu lasten ja nuorten syrjäytymiseen

Uutiset 13.2.2012

 

Allianssi: Nuorten yhteiskuntatakuun oltava ratkaisu lasten ja nuorten syrjäytymiseen

Hallitusohjelmassa luvatun nuorten yhteiskuntatakuun valmistelu on ratkaisevassa vaiheessa. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä laatii esitykset nuorten yhteiskuntatakuun budjettivaikutuksista 29.2.2012 mennessä. Yhteiskuntatakuun täytäntöönpano käynnistyy vuoden 2013 alusta. Valtion budjetissa siihen on varattu vuosittain 60 miljoonaa euroa.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi toivoo, että nuorten yhteiskuntatakuuseen suhtaudutaan kunnianhimoisesti. Yhteiskuntatakuu tarjoaa konkreettisen keinon puuttua lasten ja nuorten syrjäytymiseen, joka on tällä hetkellä suurimpia huolenaiheita Suomessa. Kunnianhimoinen suhtautuminen tarkoittaa, että yhteiskuntatakuussa ei rajoituta 60 miljoonan euron jakamiseen, vaan luodaan kokonaisvaltainen suunnitelma kaikkien nuorten saamiseksi koulutukseen ja työelämään.

Nuorten yhteiskuntatakuun pääpainon on oltava ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Se tarkoittaa esimerkiksi koulutuksen keskeisyyttä, opinto-ohjaukseen panostamista ja jokaisen nivelvaiheen huomioon ottamista. Perustan yhteiskuntatakuulle luo se, että nuorten arjen hallinta sekä opiskelu- ja työkyky ovat kunnossa. Siksi myös jo olemassa olevat nuorten hyvinvointiin tähtäävät hankkeet tulee liittää nuorten yhteiskuntatakuun kokonaisuuteen.

Suurin huoli nuortenyhteiskuntatakuussa ovat mahdolliset siihen tehtävät rajaukset. Yhteiskuntatakuun tulee koskea kaikkia nuoria yhdenvertaisesti riippumatta esimerkiksi nuoren työvoimapoliittisesta statuksesta tai siitä, onko työ- tai koulutuspaikka jäänyt saamatta ennen vuotta 2013. Yhteiskuntatakuun ydin on, että yksikään nuori ei syrjäydy – ja jo syrjäytyneitäkin autetaan.

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt näyttävät esimerkkiä tahtotilasta, jota yhteiskuntatakuun täysimääräiseksi toteuttamiseksi tarvitaan. Ne ovat muodostaneet yhteiset tavoitteensa yhteiskuntatakuulle Allianssin kokoamassa työryhmässä.

Asiasta antavat lisätietoja Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen p. 040 717 7494 ja pääsihteeri Jukka Tahvanainen p. 040 900 4875.


Avainsanat: