Allianssi: Puolueiden panostettava nuoriin ehdokkaisiin kuntavaaleissa

Uutiset 2.7.2012

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi vaatii puolueita ja niiden paikallisyhdistyksiä toimimaan aktiivisesti nuorten saamiseksi kuntavaalien ehdokaslistoille. Viime kuntavaaleissa nuorten, alle 30-vuotiaiden osuus oli hieman alle 11 %. Nyt tämä osuus on saatava kasvamaan.

Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen haastaa puolueet kisaamaan siitä, kenen ehdokaslista nuorenee syksyn kuntavaaleissa eniten:

”Puolueiden on lisättävä nuorten osuutta ehdokaslistoilla ja annettava heille enemmän tukea vaalityössä. Tämä palvelee myös puolueiden omaa jatkuvuutta.”

Viime kuntavaaleissa yli 55-vuotiaiden ehdokkaiden osuus kasvoi. Samaan aikaan alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden määrä väheni muutamia prosenttiyksiköitä. Tämä kehitys ei saa jatkua enää näissä vaaleissa. Suomalaisista äänestysikäisiä nuoria on noin 15 prosenttia, minkä tulee näkyä myös ehdokasasettelussa. 
”Suomalaisen demokratian toimivuus ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus edellyttävät, että nuoret pääsevät mukaan päätöksentekoon. Kaikkia ja kaikenikäisiä sekä erilaisen taustan omaavia tarvitaan”, sanoo Manninen.

Ehdokasasettelu on ollut käynnissä jo pitkään ja jatkuu syyskuun puoliväliin asti. Puolueilla on siis vielä hyvin aikaa nostaa listoilleen nuoria ehdokkaita. 
Nuorten ehdokkaiden eteen on tehtävä myös töitä. Nuorille on kerrottava, mistä heidän elämäänsä vaikuttavista asioista kunnassa päätetään. Vaalikeskustelussa on nostettava esille nuorille tärkeitä teemoja. Manninen vetoaakin sekä puolueisiin että tiedotusvälineisiin:

”Huolehditaan yhdessä siitä, että nuorten elämään liittyvät asiat nousevat kuntavaaleissa esiin vielä konkreettisemmin kuin esimerkkiä näyttäneissä presidentinvaaleissa. Ei unohdeta nuoria vaalipäivänäkään, vaan annetaan myös äänemme nuorille ja demokratian jatkuvuudelle.”


Avainsanat: