Allianssi ry: Nuorisotyöhön kannattaa sijoittaa nyt

Uutiset 13.7.1999

 

Työttömyysluvut ovat tasaisesti laskeneet sitten laman huippuvuosien. Nuorisotyöttömyyden aleneminen on kuitenkin viimeisten tutkimusten mukaan hidastunut. 15 – 19 -vuotiaista nuorista työttömiä on noin 10 000 ja 20 – 24 -vuotiaista nuorista on työttömänä vajaa 50 000. Nuorten työttömyysaste on edelleenkin kaksinkertainen kokonaistyöttömyysasteeseen verrattuna.

Vaikka nuorille on työ- ja opiskelupaikat hitaasti ovat lisääntyneet, voidaan katsoa, että nuorisotyöttömien ”kova ydin”, 10 000 – 15 000 alle 25-vuotiasta nuorta ovat vakavassa syrjäytymisvaarassa. Jo yhden syrjäytyneen nuoren kustannukset yhteiskunnalle voivat olla miljoonia. Mikäli tämä vakavista elämänhallinnan vaikeuksista kärsivä joukko syrjäytyy pysyvästi työelämästä, on laskettu, että siitä syntyy yhteiskunnalle noin 60 miljardin lasku, ennen kuin nämä nuoret ovat täyttäneet 60 vuotta.

Tutkimuksen mukaan noin puolet maaseudulla asuvista nuorista aikoo muutaman seuraavien vuosien aikana muuttaa asuinpaikkakunnaltaan johonkin ns. kasvukeskuksista. 18 – 26 -vuotiaitten ikäluokkaan suhteutettuna tämä tarkoittaa noin 200 000 muuttavaa nuorta. Tämä tuo paineita niin muuttotappio- kuin muuttovoittokuntiinkin. Nuorten muuttohalukkuus on yhteydessä koettuun palvelutyytyväisyyteen. Toimivat palvelut vähentävät muuttohalukkuutta. Hyvin hoidettu nuorisotyö on myös yksi kuntien menestystekijöistä.

Nuorisotyö kehittää nuorten tasa-arvoisia valinnanmahdollisuuksia ja tukee nuorten kasvua ja osallisuutta. Nuorisotyö ja -toiminta avaa sadoille tuhansille nuorille vertais- ja aikuistuen avulla mahdollisuuksia mielekkääseen oppimiseen ja tekemiseen. Nuorella on mahdollisuuksiensa kautta oikeus ja valmiuksiensa kasvun kautta myös vastuu oman elämänsä rakentamisesta.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin mielestä nuorisotyö on tehokas keino estää nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Ennaltaehkäisevä työ on myös taloudellisesti edullisempaa kuin jo syntyneiden ongelmien hoitaminen.

Nuorten eriarvoistumisen välttämiseksi toivomme, että Suomen hallitus huomioi nämä seikat valmistellessaan ensi vuoden budjettia, toteaa Allianssi ry:n pääsihteeri Jukka Tahvanainen.


Avainsanat: