Allianssi tuomitsee jyrkästi hallituksen esittämät nuorisotyön leikkaukset

Uutiset 20.11.2002

 

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin vuosikokous:

Allianssi tuomitsee jyrkästi hallituksen esittämät nuorisotyön leikkaukset

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan esittämät Veikkauksen tuoton 26 milj. e vähennys sekä nuorisotyöstä leikatut lähes 900.000 e on erittäin harkitsematonta ja tuomittavaa politiikkaa. Hallitus ei todellakaan tee ennaltaehkäiseviä diagnooseja, vaan tekee lamaannuttavia raajaleikkauksia vielä hallituskauden lopulla.

Hallitus tuntuu jatkavan nuorisotyön kurittamista parhaiden lamavuosien malliin. Lamavuosina tehdyt leikkaukset näkyvät nyt nuorten lisääntyvänä syrjäytymisenä. Hallituksen nyt ehdottamien leikkausten jäljet näkyvät useiden vuosien kuluttua.

Allianssin mielestä eduskunnan olisi syytä korjata hallituksen esitystä ja pidettävä kiinni arpajaislain hyväksymisen yhteydessä tekemistään päätöksistä. Leikkausten sijasta arpajaislain hengen mukaista olisi Nuorisotyön määrärahojen nosto 5,1 miljoonalla eurolla.

Jos katsoo valtion satsauksia nuorisotyöhön, luvut ovat karua kertomaa. Veikkausvoittovaroista nuorisotyölle osoitettu rahasumma on vuosien 1990 ja 2003 välisenä aikana tippunut 20 prosenttia. Nuorisotyölaissa on kunnille asetettu velvoite turvata nuorisotyön perusedellytykset paikallisella tasolla. Kun valtio maksoi kunnille valtionosuuksia nuorisotyöhön 1993 11,2 miljoonaa euroa, vuoden 2003 talousarvioedistyksessä summa on enää 6 miljoonaa euroa. . Muun muassa palkattujen nuorisotyöntekijöiden määrä putosi 30 prosenttia.

Perusnuorisotyöksi kutsutaan sitä arkista aherrusta jota kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa tehdään. Nuorisotyössä kontaktit ovat usein epämuodollisia ja ne syntyvät nuoren omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti sen mukaan minkä nuori valitsee ja kokee omakseen. Tutkimuksissa on todettu, että perusnuorisotyö on parasta ennaltaehkäisevää työtä joka estää nuoren myöhempiä ongelmia. Ongelmalähtöiset ratkaisut ovat huomattavasti kalliimpia. On laskettu, että vakavasti syrjäytyneen nuoren laitoshoito maksaa nuoren elinkaaren aikana miljoona euroa.


Avainsanat: