Allianssi tyytyväinen nuorisobudjettiin

Uutiset 28.8.2009

 

Nuorisotyöttömyys on kasvanut loppuvuodesta 2008 asti ja saavutti heinäkuussa 2009 taas uuden huippunsa. Hallituksen budjettiriihessä kootusta 220 miljoonan euron työllisyyspaketista 50 miljoonaa euroa kohdistuu nuorten työllistämiseen. 33 miljoonaa tästä on uutta rahaa. Raha kohdistetaan nuorten ja vastavalmistuneiden työllistämiseen sekä ammatillisen peruskoulutuksen lisäämiseen.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on tyytyväinen, että nuorisotyöttömyyden torjuntaan suhtaudutaan asian vaatimalla vakavuudella. Edellisen lamakauden syrjäyttämistä nuorista aiheutuvaa laskua maksetaan yhä.

Hallitus itsekin katsoo, että laman pohja saavutetaan ensi vuonna ja hidas elpyminen alkaa vasta 2011. Tämän vuoksi tukitoimet nuorten työllisyyden parantamiseksi eivät saa jäädä kertaluonteisiksi, vaan niiden on oltava pitkäkestoisempia.

”Nuorten työllistämisessä tarvitaan yhteistyötä kaikkien työnantajien kesken. Mukaan työllistämään nuoria sekä tarjoamaan työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja tarvitaan niin valtio, kunnat, yhteisöt kuin yrityksetkin,” sanoo Allianssin puheenjohtaja Ossi Heinänen.

Nuorisotyölle lakisääteisesti Veikkausvoittovaroista osoitettu rahoitus kasvaa 4,4 miljoonalla eurolla vuonna 2010. Tämän lisäksi nuorisotyön momentilla rahoitetaan budjettivaroista työpajatoimintaa ja etsivää työparitoimintaa. Allianssi pitää myönteisenä, että taloudellisesti vaikeina aikoina näihinkin toimintoihin on löytynyt lisärahoitusta, sillä ne ovat merkittäviä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Erityisesti etsivän työparitoiminnan rahoituksen kaksinkertaistaminen ilahduttaa, sillä lisärahoituksella tämä ensi vuonna lakisääteistettäväksi ehdotettu työmuoto voidaan laajentaa koko maahan.


Avainsanat: