Allianssi vaatii kunnianhimoisia toimenpiteitä ilmastomuutoksen pysäyttämiseksi

Uutiset 30.11.2015

 

Pariisissa määritellään lasten ja nuorten tulevaisuus – 
ALLIANSSI VAATII KUNNIANHIMOISIA TOIMENPITEITÄ ILMASTONMUUTOKSEN PYSÄYTTÄMISEKSI.

Tänään 30. marraskuuta Pariisissa alkavassa ilmastokokouksessa käytävissä neuvotteluissa ei päätetä vain nykyhetken toimenpiteistä, vaan määritellään millaisen maailman jätämme perinnöksi tuleville sukupolville. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi vaatii, että Suomi ajaa ilmastoneuvotteluissa kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita ja sitoutuu konkreettisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Ilmastonmuutos on aikamme tärkein sukupolvienväliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvä kysymys ja yksi suurimmista uhkatekijöistä lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Vakavimmillaan ilmastonmuutoksen uhat ja vaikutukset ovat kehitysmaissa, joissa nuorten osuus väestöstä on suurin. Näillä alueilla kärsivät etenkin kaikkein köyhimmät yhteisöt, jotka ovat haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen aiheuttamille sään ääri-ilmiöille. Tämän seurauksena kehitysmaiden nuorten näköalattomuus lisääntyy ja nykyisen kaltainen pakolaisliike tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään.

Pariisissa tavoitteena on rajata maapallon keskilämpötilan nousu enintään 2 asteeseen. Näin vältyttäisiin ilmastonmuutoksen kaikkein pahimmilta seurauksilta. Nuorten ja tulevien sukupolvien kannalta parempi tavoite olisi enintään 1,5 asteen lämpötilan nousu. Tähän nähden nykyiset päästövähennyslupaukset ovat täysin riittämättömiä – arvioiden mukaan ne johtaisivat edelleen 2,7 asteen lämpenemiseen. Pariisissa kaikkien osapuolten tulisikin päästä sopuun yhteisestä päästövähennysten kiristyksestä. Päätösten tekemättä jättämisestä hinnan maksavat lapset ja nuoret.

Jotta nuorten ja tulevien sukupolvien oikeudet turvattaisiin, Suomen ja muiden maiden tulee siirtyä 100 % uusiutuvaan energiantuotantoon vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteena Suomessa tulee luopua kivihiilestä ja turpeenpoltosta vuoteen 2025 mennessä ja lopuistakin fossiilisista polttoaineista sähkön ja lämmöntuotannossa vuoteen 2035 mennessä. Nämä tavoitteet ovat toteutettavissa, jos vain poliittista tahtoa riittää.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyy myös mahdollisuuksia. Suomessa on mahdollista luoda yhteensä 90 000 työpaikkaa energiatehokkuushankkeiden ja uusien energiamuotojen ympärille vuoteen 2050 mennessä. Hajautetun uusiutuvan energian markkinat laajenevat jatkuvasti ja mailta vaaditaan nyt rohkeita investointeja puhtaisiin energiamuotoihin. Suomi ei saa jäädä globaalissa kehityksessä sivustaseuraajaksi.

Merkittävin muutospaine kääntää kurssia Pariisissa tulee nuorilta. Nuorten tulisikin olla mukana ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden keskeisinä ratkaisijoina. Ilmastonmuutoksen vaikutukset niin ympäristöön kuin sosiaalisesti ja taloudellisesti ovat jo alkaneet. Viesti päättäjille on selvä: nuorten ja tulevien sukupolvien oikeuksia ei saa uhrata välinpitämättömyydelle. Muutoksen on tapahduttava nyt.

Lue Allianssin ilmastolinjaukset kokonaisuudessaan: www.alli.fi/ilmastolinjaukset

Lisätietoja:

Ilmastodelegaatti Anna Abrahamsson, anna.abrahamsson(at)su.fi
Asiantuntija Venla Kokko, venla.kokko(at)alli.fi, p. 044 416 5289
Pääsihteeri Olli Joensuu, olli.joensuu(at)alli.fi, 045 139 2350

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 123 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. www.alli.fi


Avainsanat: