Allianssi vaatii nuorisotyölle investointipankkia

Uutiset 13.8.2002

 

EU-hankkeiden toteuttaminen vaatii nuorisojärjestöiltä omarahoitusosuuden lisäksi usein kymmenien tuhansien eurojen sijoittamista hankkeeseen, koska hanketuki maksetaan useimmiten jälkikäteen tilityksiä vastaan. Alkurahoituksen puuttuminen on tähän mennessä rajoittanut monien järjestöjen ja niiden piirijärjestöjen mahdollisuuksia toteuttaa EU-hankkeita.

Nuorisojärjestöt ovat toteuttaneet lukuisia nuorten elinolojen kehittämiseen, syrjäytymiseen ehkäisyyn, nuorten työllistämiseen ja uusien osallistumismuotojen lisäämiseen liittyviä projekteja. Projekteja toteutetaan useasti myös kansainvälisellä rahoituksella.

Lähes 800.000 suomalaista nuorta osallistuu aktiivisesti nuorisojärjestöjen toimintaan. Selvityksissä on todettu, että kuntatasolla asukkaat arvostavat nuorisotyön yhdeksi tärkeimmistä kunnallista palveluista, toteaa Allianssin pj. Antti Kaikkonen.

Euroopan Unionin erilaisten tukien maksu on tuskallisen hidasta ja tuet saadaan yleensä jälkikäteen. Usein tämä estää nuorisojärjestöjä hakemasta EU-tukea toimintoihinsa. Allianssin mielestä Suomeen olisi syytä perustaa ”Nuorisotyön investointipankki”, josta nuorisojärjestöt saisivat lainaa EU-rahoitteisten toimintojensa toteuttamiseen siten, että järjestöt maksavat lainat takaisin kun EU-tuki saapuu. Allianssi ehdottaa ”Nuorisotyön investointipankille” 1 miljoona euroa valtion budjetissa vuodelle 2003.


Avainsanat: