Allianssi vaatii nuorten työllisyyttä elokuun budjettiriihen kärkiteemaksi

Uutiset 21.5.2013

 

Tänään saatiin ensimmäiset työttömyystilastot, joista voi nähdä tuloksia nuorisotakuun toteutumisesta. Allianssi muistuttaa, että työttömyysluvuista ei yksin näe nuorisotakuun onnistumista. Monet toimenpiteet ovat vasta tulossa ja käynnistyvät syksyllä.

Nuorisotakuu toteutuminen vaatii kuitenkin vielä lisätoimia ja lisäresursseja. Allianssi vaatii nuorten työllisyyden nostamista lisäbudjettiin ja elokuun budjettiriihen kärkiteemaksi.

Nuorisotakuu astui voimaan vuoden alusta. Nuorisotakuun kolmen kuukauden lupauksen olisi pitänyt tulla todeksi tammikuussa työttömäksi jääneiden nuorten kohdalla huhtikuussa. Huhtikuun työttömyystilastot kertovat kuitenkin nuorisotyöttömyyden syventyneen.

Nuorisotakuuta ei tule ensimmäisten tilastojen ja näin lyhyen kokemuksen perusteella väittää epäonnistuneeksi. Nuorisotyöttömyyden kasvu ei johdu nuorisotakuusta. Nuorisotakuun toteutumisessa silti riittää työtä, jos hallitus haluaa osoittaa tehneensä kaikkensa nuorten työllistämisen eteen.

Nuorisotakuu vaatii nyt tehokasta tiedonkulkua ja paikallista toimeenpanoa. Hyviä esimerkkejä on hyödynnettävä. Nuorisotakuu antaa myös monelle jo aiemmin toimineelle nuoria tukevalle hankkeelle tai työmuodolle lisätukea ja mahdollisuuksia.

Samalla on tunnustettava, että nuorisotakuun nykyiset toimenpiteet ja niiden resursointi ovat riittämättömiä. Lisäresursseja tarvitaan etenkin nuorten työllistämiseen. Hallituksen kärkihanke edellyttää toteutuakseen nuorisotyöttömyyteen puuttumisen vahvaa näkymistä valtion talousarviossa. Tänään annettava lisäbudjetti olisi ollut hyvä paikka lisätä resursseja nuorisotakuuseen. Nuorisotakuu on nostettava kärkiteemaksi valtion budjetissa 2014 ja sen painotuksissa. Päättäjien tulee myös nähdä nuorten työllistämistä tukevien toimenpiteiden pitkäjänteisyys. Nuorisotakuusta on tehtävä yli hallituskauden mittainen takuu.

Myös kansalaisyhteiskunnan potentiaali on saatava käyttöön. Kolmannella sektorilla on vankkaa ja myönteistä kokemusta nuorten elämänhallinnan tukemisesta ja nuorten työllistämisestä. Budjettiriihessä sivuutetulle Kansalaisjärjestöt nuorisotakuun toteuttajina -hankkeelle on syytä osoittaa varoja lisäbudjetilla tai viimeistään vuoden 2014 budjetissa. Kolmas sektori pystyy työllistämään myös sellaisia nuoria, joilla on erityisiä vaikeuksia työllistymisessä. Kolmannen sektorin toimijoille on luontevaa kohdata nuoret yksilöinä ja räätälöidä toimiaan tarvittaessa hyvinkin yksilölähtöisesti. Tämäntyyppistä lähestymistä tarvitaan etenkin nuorisotakuun nivelvaiheiden vaikeuksien voittamisessa.

Nuorisotakuun toteuttamiseen tarvitaan kaikkia. Jokainen voi auttaa nuoria kiinni opintoihin ja töihin. Kesän alla keskeinen mahdollisuus on kesätöiden tarjoaminen. Huono taloustilanne vaikuttaa nuorten kesätyöpaikkojen määrään, ja useat alat, kuten kauppa, on vähentänyt kesätöiden määrää edellisiin vuosiin nähden. Nuorisotakuu ei toteudu, jos työpaikkoja ei ole. Allianssi kannustaa työnantajia käyttämään Sanssi-korttia ja muita nuorten työllistämiseen tarkoitettuja tukia. Nuorelle ensimmäinen työpaikka on avain koko työuralle.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen p. 040-717 7494
viestintäjohtaja Reija Salovaara p. 040-508 8249


Avainsanat: