Allianssilla historiallinen edustus valtion nuorisoneuvostossa sekä arviointi- ja avustustoimikunnassa

Uutiset 15.8.2019

Valtioneuvosto on nimittänyt uuden valtion nuorisoneuvoston ja arviointi- ja avustustoimikunnan. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi edustaa nuorisoneuvostossa usean nykyisen ja entisen toimijan voimin. Ensimmäistä kertaa myös arviointi- ja avustustoimikunnassa on Allianssin edustaja.

Valtion nuorisoneuvosto ja arviointi- ja avustustoimikunta on asetettu seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Allianssin esityksestä nuorisoneuvostoon valittiin Allianssin osallisuusasiantuntija Virva Viljanen ja arviointi- ja avustustoimikuntaan Allianssin puheenjohtajana vuosina 2014-2017 toiminut Eero Rämö. Nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin sosiaalidemokraattien ehdokkaana Allianssin hallituksen puheenjohtajana nykyään toimiva Elisa Gebhard.

”Nuorisopolitiikan päätavoitteiksi on hallitusohjelmassa nostettu nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Valtion nuorisoneuvostossa tulemme pitämään huolen, että sekä ennaltaehkäisevän että korjaavan nuorisotyön merkittävyys on päättäjien tiedossa ja että nuorten hyvinvoinnin parantamiseen todella panostetaan, eikä siitä vain puhuta”, Viljanen summaa nuorisoneuvoston keskeisiä aiheita.

Valtion nuorisoneuvosto on nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelin. Nuorisoneuvosto arvioi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin, käsittelee nuorten kannalta tärkeitä asioita ja tekee aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi. Neuvosto myös antaa ministeriölle lausunnon valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista ja tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista. 

“On mahtavaa päästä puheenjohtamaan nuorisopolitiikan merkittävää asiantuntijaelintä, jonka äärelle kokoontuvat nuorisoalan eri osa-alueiden parhaat voimat. Nuorisoneuvoston pitää olla se taho, joka tekee kauaskantoisia visioita nuorten aseman parantamiseksi”, neuvoston tuleva puheenjohtaja Gebhard linjaa.

Arviointi- ja avustustoimikunta työskentelee nuorisoalalle myönnettävien valtionavustusten parissa. Toimikunta tekee ministeriölle vuosittain esitykset valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille ja valtakunnallisille nuorisoalan osaamiskeskuksille myönnettävistä valtionavustuksista sekä antaa ministeriölle lausunnon valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta. Lisäksi se tekee ministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Allianssin edustaja valittiin arviointi- ja avustustoimikuntaan nyt ensimmäistä kertaa.

 


Avainsanat: