Uutiset

Allianssille Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus

Uutiset 12.5.2022

Erätauko-säätiö on myöntänyt Allianssille Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen pitkäjänteisestä työstä dialogisuuden tukemiseksi ja demokratian vahvistamisesta. Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi tunnustuksella on haluttu tehdä näkyväksi eri toimijoiden dialogityötä, minkä myötä tunnustus jaettiin tänä vuonna lähes seitsemällekymmenelle toimijalle.

Tunnustuksessa on tänä vuonna painotettu erityisesti yhteistyötä ja yhdessä tekemistä:

“Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen. Arvostamme sitä, että monet ovat lähteneet liikkeelle. 

Demokratian vahvistaminen tarkoittaa tekoja. Dialogin tukeminen on matkalla olemista ja oppimista. Valmiiksi ei tule ja kehittämistä täytyy tehdä. Kiitämme teitä siitä, että olette tarttuneet toimeen. Demokratiaa ei vahvisteta yksin ja erillään vaan yhdessä eteenpäin kulkien ja yhteistyötä tehden. Tärkeää on, että mahdollisimman moni tulisi halutessaan kuulluksi, kun yhteisistä, tärkeistä asioista puhutaan. Kiitos, että te olette mahdollistaneet tällaisia hetkiä.”

Allianssissa dialogityö on keskittynyt erityisesti nuorten ja päättäjien välisen dialogin lisäämiseen sekä keskustelujen fasilitoimiseen niin päättäjien kuin nuortenkin kanssa järjestetyissä tapaamisissa ja tilaisuuksissa. Esimerkiksi vuosittain Allianssin järjestämällä Politiikkaviikolla on järjestetty tulevaisuusvaliokunnan ja nuorten dialogi.

“Meidän näkökulmastamme Erätauko-dialogissa on arvokkainta, että se asettaa nuoret ja päättäjät edes yhdessä tilanteessa tasa-arvoisiksi keskustelijoiksi. Poliitikot ovat kiittäneet mahdollisuudesta kuulla ja ymmärtää nuorten ajatuksia ja tarpeita heidän omista lähtökohdistaan käsin. Vielä tärkeämpää on tietysti nuorten näkemysten vieminen osaksi päätöksentekoa – jää siis päättäjien vastuulle tehdä keskusteluista kummunneista oivalluksista toimintaa”, sanoo Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm.

Erätauko-säätiö myöntää vuosittain Suomen dialogiteko -tunnustuksen jollekin toimijalle. Aiemmin tunnustus on myönnetty Miriam Attiakselle ja Lahden kaupungille sekä Sitran Erätauko-hankkeen aikana Mielellään-verkostolle. Erätauko-säätiön tehtävänä on vahvistaa demokratiaa, luottamusta ja yhteiskunnallista resilienssiä. Lue lisää tunnustuksesta Erätauko-säätiön sivuilta.

Katso myös