Allianssin kevätkokous: Nuorten köyhtyminen on pysäytettävä

Uutiset 21.4.2016

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin kevätkokoukseen kokoontuneet nuoriso- ja kasvatusjärjestöt vaativat, että nuoren sukupolven köyhtyminen otetaan vakavasti. Nuorten elintason lasku suhteessa muuhun väestöön vaarantaa koko väestön hyvinvoinnin.

Suomen Pankin tilastot osoittavat, että viimeisen sukupolven aikana kertynyt elintason nousu ei ole lainkaan hyödyttänyt nuorimpia sukupolvia. Vuosien 1990 ja 2013 välillä alle 35-vuotiaiden aikuisten tulotaso on romahtanut suhteessa muuhun yhteiskuntaan samalla, kun vanhempien ikäluokkien ja erityisesti eläkeläisten tulot ovat nousseet. Kehitystä selittävät muun muassa opiskelijaköyhyys, nuorisotyöttömyys ja talouskriisi.

Myös köyhyysrajan alapuolella elävien nuorten määrä on kasvanut merkittävästi. Tilastokeskuksen mukaan nuorista on pienituloisia jopa 30 prosenttia. Köyhiä on 18-30 -vuotiaiden joukossa enemmän kuin missään muussa ikäluokassa. Lisäksi nuorilla köyhyys on syvempää kuin muissa ikäryhmissä.

Nuorisojärjestöt vaativat, että hallitus ryhtyy toimiin sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden puolesta:

· Hallituksen on arvioitava päätöstensä kokonaisvaikutukset nuoriin ja sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen. Erityisesti leikkausten kohteena olleisiin nuorisotakuuseen, koulutukseen, opintotukeen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin on tehtävä panostuksia.
· Työllisyyden hoitoon varatuilla määrärahoilla on tuettava nuorten työllistymistä ja työnantajia on kannustettava palkkaamaan nuoria esimerkiksi palkkatuella. Nuorten on saatava tukea työllistymiseensä jo ennen kuin heidän työttömyytensä pitkittyy ja syrjäytymisriski kasvaa.
· Eläkejärjestelmää kehitettäessä on varmistettava, että nuorten sukupolvien eläkemaksuihin ei kohdistu uusia korotuspaineita. Myös eläkerahastojen riittävyys on turvattava.
· Nuorilla on oikeus riittävän toimeentulon takaavaan sosiaaliturvaan kuten muillakin ikäluokilla. Nuorten ja opiskelijoiden perusturva tulee nostaa samalle tasolle kuin muilla ikäryhmillä. Nuoret on otettava mukaan perustulokokeiluun. Nuoria syrjäyttävistä tehottomista sanktiojärjestelmistä on luovuttava.

Nuorten heikko tulokehitys on haitallista jokaisen suomalaisen hyvinvoinnille. Se uhkaa niin eläkejärjestelmän kestävyyttä kuin uusien sukupolvien mahdollisuutta investoida perheeseen, asuntoon tai opintoihin. Suomella ei ole varaa synnyttää väliinputoajien sukupolvea – koko väestön tuleva hyvinvointi riippuu nuorten pärjäämisestä.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n kevätkokous


Avainsanat: